Correcties & Aanvullingen

Het Funen

Anders dan het artikel ‘Het oude en nieuwe collectieve wonen’ (Amsterdambijlage 26 januari) suggereert, bevat Het Funen geen besloten tuinen. Het is openbaar gebied. De buurt is wel met een hek omgeven, maar is via diverse ingangen vrij toegankelijk, ook voor niet-bewoners.