Brand in varkensstal Biezenmortel kost 2.500 varkens het leven

Drie stallen op de varkensboerderij met drieduizend dieren brandden uit, een vierde stond vol rook. Hoeveel varkens dat overleefd hebben, is nog onbekend.

Archiefbeeld. De brandweer kreeg het vuur pas na uren onder controle.
Archiefbeeld. De brandweer kreeg het vuur pas na uren onder controle. Foto Lex van Lieshout/ANP

Op een boerderij in het Noord-Brabantse Biezenmortel wordt zaterdag puin geruimd na een verwoestende brand die daar vrijdag tot diep in de nacht gewoed heeft. Drie stallen op het terrein gingen in vlammen op, zo’n 2.500 varkens die binnen stonden, kwamen om het leven. Een vierde stal bleef van het vuur gespaard. Vijfhonderd biggen die in de stal leefden hebben de brand nagenoeg als enigen overleefd. Een dierenarts houdt de dieren in de gaten om te kijken of de rook en de stress ze niet te veel zijn geworden.

De brand brak vrijdagmiddag even na half vier uit. Zeven uur had de brandweer nodig om het vuur onder controle te krijgen. Pas om half vier ‘s nachts was het vuur helemaal gedoofd. Vanwege de rookontwikkeling werden omwonenden in een groot gebied gewaarschuwd deuren en ramen te sluiten. Voor zover bekend is geen asbest vrijgekomen en zijn geen mensen gewond geraakt.

Meerdere gebouwen zijn door de brand verloren gegaan en gaan zaterdag al tegen de vlakte. Pas dan kan begonnen worden met het ruimen van de omgekomen dieren. In de vierde stal is tegelijkertijd de dierenarts bezig met de biggen die de brand hebben overleefd, laat de gemeente Haaren weten. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan wordt nog onderzocht. Het is vooralsnog een van de dodelijkste stalbranden van dit jaar.

Brandveiligheid

In juli vorig jaar presenteerden de veehouders, brandweer, verzekeraars, Dierenbescherming en het Rijk een actieplan om de brandveiligheid van veestallen in de komende jaren te verbeteren. Ten opzichte van eerdere jaren was daarin ook meer aandacht voor bestaande stallen in plaats van nieuwbouw. Omdat de meeste branden ontstaan door kortsluiting werden onder meer afspraken gemaakt over het vaker keuren van elektrische installaties. Aanvullende afspraken over bliksemafleiders en sprinklerinstallaties, die de Dierenbescherming graag had willen maken, werden nog niet vastgelegd.

Stalbranden kostten in 2018 in totaal aan ruim 122.000 dieren het leven, blijkt uit cijfers van Wakker Dier. In overgrote meerderheid (ongeveer 94 procent) ging het daarbij om kippen. Zo’n 6.500 varkens lieten het leven bij twee branden. Van de afgelopen tien jaar was 2011 volgens Wakker Dier het dodelijkste. Toen kwamen 319.000 dieren om door brand. De dodelijkste brand in een varkensstal ooit was in 2017 in De Knorhof, in het Gelderse dorp Erichem. 20.000 varkens overleefden het niet.