Koolmees moet zijn wet nu héél snel door de Eerste Kamer loodsen

Minister Wouter Koolmees moet zijn arbeidswet snel naar de Eerste Kamer sturen, voor de coalitie haar meerderheid kwijtraakt. Diederik Samsom geeft het kabinet ongevraagd advies, en Lodewijk Asscher mag Sybrand Buma appen.

ZONDER EERSTE KAMER: 12 uur lang stond minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken voor de Tweede Kamer om zijn Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) te verdedigen. Daarmee moeten de verschillen tussen een vaste baan en flexwerk worden verkleind. Koolmees ontraadde de vele amendementen van de linkse oppositie, maar dat kan wel eens averechts uitpakken. Dinsdag, wanneer over de wet wordt gestemd, heeft Koolmees de meerderheid van de coalitiepartijen achter zich. Maar de grote vraag is of hij dat in de Eerste Kamer ook heeft. Dan moet er voor 27 mei worden gestemd - die dag verandert de samenstelling van de Eerste Kamer op basis van de Provinciale Statenverkiezingen. Of Koolmees moet onverhoopt toch nog een of twee oppositiepartijen voor zich weten te winnen. Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming kampt met hetzelfde probleem Hij heeft toegezegd om zijn hervormingsplannen voor de rechtbijstand naar de Raad van State te sturen - een geste voor de oppositie. Een ”bitter voorproefje van regeren zonder meerderheid in Eerste Kamer”, noemt de Volkskrant het.

ZE KOMEN: Het klimaatdebat dat woensdag niet doorging omdat Klaas Dijkhoff en de fractievoorzitters van de andere partijen er niet waren, staat waarschijnlijk voor volgende week op de agenda. Nu hebben de coalitiepartijen ook toegezegd naar het debat te komen. Woensdag wilde de hele oppositie niet in debat omdat ‘aanzwengelaar’ Klaas Dijkhoff, die felle kritiek had op het klimaatakkoord, er niet bij was. Ook de andere coalitiepartijen riepen irritatie op omdat zij hun fractievoorzitter niet naar het debat hadden gestuurd. Gisteren vroeg PvdA-leider Lodewijk Asscher het debat opnieuw aan, ”ook namens Dijkhoff”. De coalitie vond het allemaal ophef om niks. Sybrand Buma vroeg zich af waarom Lodewijk Asscher hem niet even had gebeld met de vraag of hij bij het debat kon zijn. ”Ik heb tegenwoordig WhatsApp, maar via een sms’je of mailtje had het ook gekund.” Gert-Jan Segers sloot zich daarbij aan. ”De heer Asscher heeft ook mijn nummer, dus voor de volgende keer: bel even, dan kunnen we het wat sneller regelen.”

ONGEVRAAGD ADVIES: Oud-PvdA-leider Diederik Samsom was nauw betrokken bij het klimaatakkoord, maar kan het niet laten om het kabinet nog een advies te geven. En wel over het Urgenda-vonnis, dat de staat dwingt om snel ingrijpende maatregelen te nemen om voor 2020 de klimaatdoelen te halen. Samsom vreest dat het doel voor 2020 snel wordt gehaald, en dat er daarna niks is bereikt. ”Dat er halverwege het jaar 2020 een paar centrales uit worden geklapt en dan in 2021 weer aangezet worden”, aldus Samsom in de podcast Studio Energie. Hij stelt daarom voor dat het kabinet afspreekt met Marjan Minnesma van Urgenda. “Stel dit voor: de rechter heeft die uitspraak gedaan, jullie hebben gewonnen, maar we zijn alleen maar bij die uitspraak gebaat als het ook structureel beter wordt. We gaan het klimaatakkoord wat er nu ligt versneld uitvoeren. Dan halen we het niet in 2020, maar dan halen we het in 2022. Dan liggen we nog steeds vol op schema voor de doelen in 2030.” In ruil eist Urgenda geen dwangsom, maar op het moment dat het fout gaat, kan de actiegroep wel naar de rechter stappen. Samsom denkt dat dit wel eens de oplossing kan zijn: ”De afgelopen week is deze gedachte bij me opgekomen, vast ook niet alleen bij mij.”

LIEVER EEN GOEDE BUUR…: Er zijn dagen waarop je er even niet aan denkt, maar: Venezula is ons grootste buurland. Aruba ligt maar op 30 kilometer, en ook Bonaire en Curaçao merken de crisis in Venezuela. Nederland heeft met Spanje, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk een ultimatum gesteld dat zondag afloopt. Maduro moet nieuwe verkiezingen uitschrijven, anders wordt oppositieleider Juan Guaidó als interim-president erkend. Maduro heeft de eis al afgewezen. De Tweede Kamer wil dat Nederland op alle scenario’s is voorbereid. Bijvoorbeeld op economische wraakacties, zoals het afsluiten van alle lucht- en zeeverkeer - Maduro deed dat begin 2018 al eens. Zelfs over militaire dreiging wordt gesproken: een kat in het nauw maakt rare sprongen, vreest D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. Volgens minister Stef Blok zijn daar geen concrete aanwijzingen voor. Maar Defensie houdt “natuurlijk rekening met alle scenario’s”.

SLEPENDE PROCEDURES: Het is onderdeel van het compromis rond het kinderpardon: de procedures moeten sneller, zodat het kinderpardon niet meer nodig is en kan worden afgeschaft. Een belangrijke oorzaak van slepende procedures: ”medische noodsituaties”. Armeniërs doen daar het vaakst een beroep op - begeleiders suggereren dat er regelmatig misbruik van wordt gemaakt. Ouders zouden soms ineens “een inzinking” krijgen “als het spannend wordt”. Ondertussen maken medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst zich zorgen over de extra werkdruk. Zij moeten de dossiers van 700 gezinnen nog eens gaan bekijken. Maar, zo stelt bestuurder Yntse Koenen van vakbond FNV in De Telegraaf: “De beslismedewerkers van de dienst zijn nu al overbelast.” Er zijn ook zorgen over de discretionaire bevoegdheid. Daarmee kan van de regels worden afgeweken om toch iemand een verblijfsvergunning te geven. Eerst had de staatssecretaris die bevoegdheid, nu krijgt de IND die. Volgens Koenen wordt de druk op de IND daardoor extra opgevoerd, omdat dit zaken zijn die vaak in de belangstelling staan. Het is voor de staatssecretaris misschien prettig dat hij er vanaf is, maar het probleem verdwijnt daarmee natuurlijk niet.”

STOLPNIEUWTJES: Mocht Mark Rutte tóch naar Brussel vertrekken, dan was zij volgens velen de ideale kandidaat hem op te volgen: Edith Schippers. Vergeet het maar, want ze heeft een nieuwe baan. Schippers wordt de nieuwe president van DSM Nederland. Haar collega-minister uit Rutte II Jeroen Dijsselbloem heeft ook een nieuw baantje: hij gaat de commissie leiden die advies moet gaan geven over rekenrente en rekenrendementen voor pensioenfondsen. En Martin van Rijn, die we uit hetzelfde kabinet kennen, is de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht vande AFM. De langstzittende commissaris van de koning vertrekt vandaag: de ernstig zieke Clemens Cornielje wordt in Gelderland opgevolgd door John Berends. En Anita Vink (D66) was maar een weekje weg uit de Eerste Kamer. Vink verving Annelien van Bredenoord vanwege zwangerschapsverlof, en die keerde terug. Nu, een week later volgt ze Herman Schaper op, die vanwege persoonlijke omstandigheden opstapte.

QUOTE VAN DE DAG:

“Heel erg goed als leerlingen zich actief betrokken voelen bij het klimaat en daarvoor de straat opgaan, en daar lijkt me zaterdag een uitstekende dag voor”

Minister Arie Slob van Onderwijs vindt dat leerlingen niet mogen spijbelen om te demonstreren voor het klimaat