Arbeidsconflict

Aangifte tegen VVD-senator om schending van geheimhouding

Een omstreden en geheim gehouden ontslag van de secretaris-directeur heeft geleid tot commotie binnen het waterschap Vallei en Veluwe. Eén van de leden van het algemeen bestuur heeft aangifte gedaan tegen dijkgraaf Tanja Klip-Martin, Eerste Kamerlid voor de VVD, en de andere leden in het dagelijks bestuur, wegens het schenden van een afspraak tot geheimhouding over de onderhandelingen met de ambtenaar. Het algemeen bestuur van het waterschap besloot de kwestie jarenlang in het geheim te bespreken om de persoonlijke levenssfeer van de man te beschermen. In een spoedvergadering heeft het algemeen bestuur donderdagavond zijn vertrouwen uitgesproken in de dijkgraaf. (NRC)

Ruzie over ontslagzaak pagina 12-13