Arbeidsconflict

Aangifte tegen VVD-senator om schending van geheimhouding

Een omstreden en geheim gehouden ontslag van de secretaris-directeur heeft geleid tot grote commotie binnen het bestuur van waterschap Vallei en Veluwe. Eén van de leden van het algemeen bestuur heeft aangifte gedaan tegen dijkgraaf Tanja Klip-Martin, Eerste Kamerlid voor de VVD, en haar medebestuurders, wegens het schenden van een afspraak tot geheimhouding over de onderhandelingen met de ambtenaar. Het algemeen bestuur van het waterschap besloot de kwestie jarenlang in het geheim te bespreken om de persoonlijke levenssfeer van de man te beschermen. De bestuurder die aangifte heeft gedaan is verder kwaad over de deken van geheimhouding die over dit dossier ligt . (NRC)

Ruzie over ontslagzaak pagina 11-12