Afsluitdijk

Besturing van sluizen Den Oever onbetrouwbaar

Rijkswaterstaat heeft acuut maatregelen getroffen bij de sluizen en beweegbare bruggen van de Afsluitdijk. Er zijn extra brug- en sluiswachters ingezet. Dat was nodig om ‘onveilige situaties’ te voorkomen, aldus minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD, Infrastructuur en Waterstaat). Vorig jaar al kwam een „groot aantal gebreken” naar voren in de bediening- en besturingsinstallatie van de sluizen en beweegbare bruggen bij Kornwerderzand en Den Oever. Het gaat om tekortkomingen in zowel de software als technische componenten van de Afsluitdijk. De reparatie start dit voorjaar. Vaarwegen en de Afsluitdijk zelf gaan dan vijf tot zeven dagen dicht. (NRC)