Onderzoek TNO

Meer burn-outklachten door hoge werkdruk en weinig autonomie

Een groeiend aantal mensen ervaart meer werkdruk en minder autonomie op hun werk. Dat leidt tot meer burn-outklachten, meldt TNO donderdag. Het aandeel werknemers met burn-outklachten nam van 11,3 procent in 2007 toe naar 16,1 procent in 2017. De groei van ‘werkgerelateerde psychische klachten’ is vooral zichtbaar in horeca, onderwijs en gezondheidszorg. Van de respondenten gaf 40 procent aan heel veel of snel te moeten werken. Bovendien vindt 45 procent van de werknemers dat ze weinig kunnen zeggen over hoe zij hun werk uitvoeren. Vooral flexwerkers menen dat ze vaak weinig verantwoordelijkheden krijgen en weinig invloed hebben op de uitvoering van hun werk, aldus TNO. De kosten van ziekteverzuim door werkstress stegen van 4,7 miljard euro in 2015 naar 5 miljard euro in 2017. (NRC)