Fractievoorzitters alsnog in debat over klimaat

Het debat stond oorspronkelijk voor woensdag gepland. Het werd afgelast omdat onder meer fractievoorzitters Klaas Dijkhoff (VVD) en Sybrand Buma (CDA) afwezig waren.

De oppositie woensdag in de Tweede Kamer.
De oppositie woensdag in de Tweede Kamer. Foto David van Dam/ANP

Er komt alsnog op korte termijn een debat over het concept-klimaatakkoord met de fractievoorzitters van de partijen in de Tweede Kamer. Dat is donderdag besloten. Woensdagavond werd het debat afgelast omdat de oppositie op dit belangrijke thema niet wilde debatteren met de fractiespecialisten. Waarschijnlijk vindt het debat volgende week plaats.

PvdA-leider Lodewijk Asscher – die de afwezigheid van de fractievoorzitters woensdag “niet acceptabel” noemde – wilde donderdag direct een nieuw debat plannen. De coalitie ging akkoord en Klaas Dijkhoff (VVD), Sybrand Buma (CDA), Rob Jetten (D66) en Gert-Jan Segers (CU) zegden toe volgende keer zelf aanwezig te zijn.

Lees ook: Klimaatdebat geannuleerd door afwezigheid Dijkhoff

Het in december gepresenteerde conceptakkoord werd opgesteld op verzoek van de regering en bevat honderden maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen tot de helft van het niveau van 1990. De kosten worden nog doorgerekend door het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het akkoord kwam tot stand na moeizame onderhandelingen aan de ‘klimaattafels’ met het bedrijfsleven, overheden en belangengroepen.

‘Drammen’

Het akkoord zette de verhoudingen binnen de coalitie op scherp. Zo wil D66-fractievoorzitter Jetten dat er snel nieuw klimaatbeleid komt. Daarop verweet VVD-leider Dijkhoff zijn collega een interview met De Telegraaf “te drammen”. Ook nam de coalitieleider afstand van het akkoord, iets waar de oppositie hem woensdagavond over wil bevragen.

Recent berekende het PBL dat het kabinet niet op schema ligt wat betreft de uitspraak uit de Urgenda-zaak. Met de huidige plannen haalt Nederland in 2020 een CO₂-reductie van 21 procent ten opzichte van 1990, maar dit moet van de rechter in dat jaar al 25 procent zijn.

Correctie (31 januari 2019): In een eerdere versie van dit bericht werd per abuis met ‘oppositieleider’ naar Klaas Dijkhoff verwezen. Dat moest coalitieleider zijn. Hierboven is dat aangepast.