Brieven

Brieven

Piet Boogaards kaart in zijn brief (Ouwe koek, 26/01) een reëel probleem aan: musical is in Nederland verworden tot het uitvoeren van succesformules. De oorzaak is niet de onwil vanuit de sector, maar het gegeven dat de sector het zich niet kan permitteren te experimenteren en risico’s te nemen. Waar gesubsidieerde gezelschappen hun subsidie als vangnet hebben voor een tegenvallende kaartverkoop, betekent een lege zaal voor een musicalproducent een financiële strop. Te veel risico betekent het einde van je bedrijf. Willen we terug naar de voor de Nederlandse musical roemruchte jaren 70 en 80, dan moeten we terug naar de situatie van toen, waarbij Rijkssubsidies beschikbaar waren voor nieuwe voorstellingen. Denk niet dat wij, uitvoerende artiesten, ons hierop blindstaren. Integendeel: we willen gedurfde, rake voorstellingen maken. Ik raad de heer Boogaards dan ook aan het advies van de Raad voor Cultuur over muziektheater goed te lezen, voordat hij voorbarige conclusies trekt.


winnaar Musicalaward voor aanstormend talent