Brieven

Brieven 31/1/2019

Macht en onvermogen

In haar column De opmars van Eurosceptici (26/1) stelt Caroline de Gruyter dat we „verdomd weinig” argumenten tegenover de negatieve verhalen van eurosceptici stellen. Dit komt volgens De Gruyter door ons onvermogen om die verhalen te vertellen. We kennen ze niet. Dat geldt voor de zwijgende meerderheid, die voor Europese samenwerking is, maar zich niet in Europese politiek verdiept. Het geldt niet voor Nederlandse politici. Zij kennen de verhalen wel, maar willen ze niet vertellen. Waarom? Politiek gaat over macht. Wij bedrijven in Europa nog steeds nationale politiek. Als onze regeringsleiders de positieve Europese verhalen zouden vertellen, ondermijnt dat hun machtspositie. Een Europa dat de grensoverschrijdende uitdagingen van veiligheid, migratie en klimaatvervuiling tegengaat, moet centraal staan. Dat betekent een afname van hun macht. Vandaar dat Mark Rutte de Europese verkiezingen „niet zo relevant” vindt. Het is tijd voor een partij die Europees denkt, de democratie in Europa nieuw leven inblaast.


Lijsttrekker Volt Nederland

Sneuvelende cijfers

Er zijn plannen om de breuken uit het rekenonderwijs te halen, om tegemoet te komen aan de bezwaren van leerlingen en experts die het hedendaagse rekenen veel te moeilijk vinden (Advies: nooit meer rekenen met breuken, 25/1).

Ik denk dat dit niet ver genoeg gaat en stel voor om de cijfers drie en negen helemaal af te schaffen. Het is van de gekke dat wij de jeugd dwingen om met tien cijfers om te gaan, allemaal verschillend ook nog! Acht cijfers is meer dan genoeg. Als na een grondige evaluatie blijkt dat het nog steeds niet goed gaat, moeten meer cijfers sneuvelen.

Het kan niet zo zijn dat de psyche van het kind de dupe wordt van volwassenen die onredelijke eisen stellen.


docent wiskunde