Aangifte tegen dijkgraaf om schenden geheimhouding

Waterschap Waterschap Vallei en Veluwe wilde het omstreden ontslag van een leidinggevende in het geheim bespreken. De dijkgraaf, tevens VVD-senator, klapte uit de school.

Gemaal Veluwe in Wapenveld. Een geheim gehouden ontslag heeft geleid tot grote commotie binnen het bestuur van waterschap Vallei en Veluwe.
Gemaal Veluwe in Wapenveld. Een geheim gehouden ontslag heeft geleid tot grote commotie binnen het bestuur van waterschap Vallei en Veluwe. Foto Raymond Rutting

Een omstreden en geheim gehouden ontslag van de secretaris-directeur heeft geleid tot grote commotie binnen het bestuur van waterschap Vallei en Veluwe. Eén van de leden van het algemeen bestuur heeft aangifte gedaan tegen dijkgraaf Tanja Klip-Martin, Eerste Kamerlid voor de VVD, en haar medebestuurders, wegens het schenden van een afspraak tot geheimhouding over de onderhandelingen met de ambtenaar. Het algemeen bestuur van het waterschap besloot de kwestie jarenlang in het geheim te bespreken om de persoonlijke levenssfeer van de man te beschermen.

De bestuurder die aangifte heeft gedaan, Aart van Malenstein (PvdA), is verder kwaad over de geheimhouding die al jaren over dit dossier ligt en die onlangs nog eens met vijf jaar is verlengd – zonder dat de ontslagen man daar zelf nog behoefte aan heeft. De grote meerderheid van het algemeen bestuur is op haar beurt ontstemd over schendingen van de geheimhouding waartoe het zelf besloten heeft.

Onbegrip

De ontslagen secretaris-directeur, Gerard Dalhuisen, zegt niet te begrijpen waarom hij destijds het veld moest ruimen, voelt zich onheus behandeld, en kreeg vorig jaar na een rechterlijke uitspraak een veel hogere ontslagvergoeding dan het waterschap wilde betalen. De rechtbank vond dat het waterschap een aandeel van „80 tot 100 procent” heeft gehad „in het ontstaan en voortbestaan van de situatie die tot het ontslag heeft geleid”. Het dagelijks bestuur was ontevreden over het functioneren van de hoogste ambtenaar.

Donderdagavond is er opnieuw een besloten spoedvergadering over de kwestie. Daarin wil dijkgraaf Klip-Martin het bestuur een „voorstel met betrekking tot de geheimhouding” voorleggen. Vragen van journalisten over de kwestie hebben „een zodanig insinuerend karakter dat de belangen van het waterschap in het geding komen”, aldus de uitnodiging.

Het algemeen bestuur had alle recht tot geheimhouding te besluiten, stelt hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga. Wel is de vraag of de geheimhouding niet te lang heeft geduurd. Hoogleraar staatsrecht Wim Voermans: „Dat je in het begin een kwestie als deze geheim verklaart, kan gebeuren. Maar als later iedereen weet dat iemand wordt ontslagen, is het wel gek dat die geheimhouding gehandhaafd blijft. Je kunt je afvragen of die geheimhouding dan niet wordt misbruikt, en is bedoeld om een handelwijze van het bestuur te verdonkeremanen of om te voorkomen dat het bestuur voor gek komt te staan.”