Privacy

Dubbel aantal datalekken gemeld

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in 2018 twee keer zoveel meldingen van datalekken ontvangen als een jaar eerder. Bijna 21.000 keer maakten organisaties melding van een lek, blijkt uit de dinsdag gepubliceerde cijfers van de Autoriteit. De sterke stijging heeft volgens de toezichthouder te maken met de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in mei 2018 en de media-aandacht hiervoor. De meeste meldingen zijn afkomstig uit de zorgsector (29 procent), financiële sector (26 procent) en het openbaar bestuur (17 procent). In 58 procent van de gemelde lekken gaat het om gegevens van maar één persoon. (NRC)