Gesloten liveblog

Teruglezen: Kamer bespreekt coalitiedeal over kinderpardon

Een belangrijke dag in politiek Den Haag: de Tweede Kamer spreekt woensdag met het kabinet over de twee belangrijkste en meest omstreden dossiers van dit moment: het kinderpardon, waar de coalitie dinsdagavond nieuwe afspraken over maakte, en de voorlopige plannen uit het klimaatakkoord, waar de VVD al openlijk afstand van nam. Het debat over het kinderpardon begint om 10.15 uur, het klimaatdebat rond 16.00 uur. NRC volgt de debatten in dit liveblog.

Het debat is afgelopen

Dat was het debat over de verruiming van het kinderpardon. Het compromis van de coalitie is het debat zonder al te grote problemen doorgekomen. De motie van wantrouwen van de PVV kreeg alleen steun van Forum voor Democratie.

De laatste dienst van het kerkasiel is afgelopen

“God heeft de mens veranderd,” begint dominee Theo Hettema zijn toespraak voor een afgeladen Bethelkapel, “en ik heb een hoop CDA’ers zien veranderen.” Met een emotionele dienst kwam vanmiddag een einde aan het kerkasiel in de Haagse Bethelkapel, dat een belangrijke rol speelde in de totstandkoming van het kinderpardon.

Drie maanden bivakkeerden Hayarpi Tamrazyan (21) en haar familie in de kapel, waar de politie vanwege de doorlopende kerkdienst wettelijk niet mocht binnenvallen. Politici, onder wie ChristenUnie-Kamerleden Gert Jan Segers en Joël Voordewind en CDA-voorzitter Ruth Peetoom, brachten een bezoek.

Twitter avatar rik_rutten Rik Rutten Na dik 3200 uur zit de laatste dienst van het #kerkasiel in de Bethelkapel erop. Afgeladen vol is het (foto Ivana Gomes Durao) https://t.co/EcSQ0sc2HQ

Gisteravond durfde de kerkgemeenschap nog niet te juichen. Pas vanochtend kwam er uit telefoontjes met de onderhandelende partijen en het ministerie van Justitie en Veiligheid de “politieke verzekering” dat de familie mag blijven, vertelde initiatiefnemer Derk Steegman. De officiële bevestiging van dat nieuws laat nog op zich wachten, maar het kerkasiel komt hiermee ten einde. Dat heeft zijn dienst bewezen.

Alleen PVV en Forum voor Democratie stemmen voor

De motie van wantrouwen van Geert Wilders heeft het niet gehaald. Alleen de PVV en Forum voor Democratie stemden voor.

Schorsing

De vergadering wordt tien minuten geschorst, dan wordt er gestemd over de motie van wantrouwen van Geert Wilders.

Wilders dient motie van wantrouwen in

De tweede termijn is begonnen. Geert Wilders dient een motie van wantrouwen in tegen het kabinet. Hij stelt dat mensen die niet meewerken aan hun uitzetting worden beloond. “Oneerlijker dan dit kan niet”, aldus Wilders.

Hoe worden de procedures korter?

We lagen er door technische problemen even uit. De oppositie maakt zich zorgen over de lengte van de procedures. De coalitie stelt dat het kinderpardon kan worden afgeschaft, omdat het de bedoeling is dat gezinnen korter moeten wachten op een besluit. Harbers wil echter niet garanderen dat alle procedures korter worden. Hij stelt wel dat er meer mensen bij de IND gaat werken – maar er staan nog 150 vacatures open.

Verder hebben meerdere partijen vraagtekens bij het feit dat Nederland minder vluchtelingen in UNHCR-verband zal opnemen: in plaats van 750 maar 500. Harbers stelt dat in de coalitieonderhandelingen in 2017 er is afgesproken dat er geen verruiming van het kinderpardon komt, maar er wel 250 vluchtelingen extra in UNHCR-verband worden opgevangen. Nu er wel een kinderpardon komt, wordt die verhoging teruggedraaid.

Oppositie: IND zal doorverwijzen naar de staatssecretaris

De oppositie houdt kritiek op het afschaffen van de discretionaire bevoegdheid. Die is nu in handen van de staatssecretaris, straks kan het hoofd van de IND asielzoekers die zijn uitgeprocedeerd in "schrijnende gevallen" alsnog een verblijfsvergunning geven.

Volgens Bram van Ojik van GroenLinks komt die bevoegdheid dan in handen van iemand die niet door de Kamer ter verantwoording kan worden geroepen, in tegenstelling tot een minister of staatssecretaris. Harbers stelt dat de rechter daarna ook nog over de zaak gaat oordelen. Bovendien kan de IND straks veel vroeger in het proces beoordelen of het gaat om een "schrijnende zaak" - nu komt een zaak vaak bij de staatssecretaris als een gezin al lang in Nederland verblijft. Hij stelt dat alleen "het feit dat de bevoegdheid bestaat, mensen hoop geeft dat er na de rechter nog iemand is die er naar kan kijken".

Attje Kuiken van de PvdA stelt dat dit probleem niet wordt opgelost door de bevoegdheid bij de IND te leggen. "Het hoofd van de IND heeft een baas, die gaat daarnaar verwijzen, en dat is de staatssecretaris." SP-Kamerlid Jasper van Dijk deelt die zorgen. Harbers denkt dat dit niet gaat gebeuren.

Verwarring over discretionaire bevoegdheid

De discretionaire bevoegdheid en hoe die er in de toekomst uit gaat zien, leidt tot veel verwarring in het debat. In de brief die staatssecretaris Mark Harbers dinsdagavond naar de Tweede Kamer stuurde, met daarin de oplossingen van Rutte III voor het kinderpardon, staat dat de discretionaire bevoegdheid in de huidige vorm vervalt.

Met een discretionaire bevoegdheid heeft de staatssecretaris de mogelijkheid om in individuele gevallen te beslissen dat een uitgeprocedeerde asielzoeker tóch een verblijfsvergunning krijgen, ook als hem dat op grond van de formele regels niet zou toekomen. Het wordt ook wel een ‘ventiel’ genoemd voor schrijnende gevallen.

Daarvoor in de plaats krijgt de hoofddirecteur van uitvoeringsorganisatie IND een andere bevoegdheid: de directeur kan “tijdens de eerste aanvraagprocedure voor een verblijfsvergunning” besluiten dat een asielzoeker een verblijfsvergunning krijgt, ook al zou hij of zij daar volgens de formele regels geen aanspraak op maken.

De beoordeling, zo staat in de brief, “kan plaatsvinden tot aan de beslissing in hoger beroep”.

Twitter avatar LamyaeA Lamyae Aharouay Het verschil is dus: de huidige discretionaire bevoegdheid was altijd toe te passsen, in de nieuwe situatie aleen tijdens de eerste verblijfsaanvraag.

Oppositieleden vragen zich af wat er in de praktijk zal veranderen. En of dit oude wijn in nieuwe zakken is. De staatssecretaris is politiek verantwoordelijk voor de IND en blijft indirect dus ook verantwoordelijk voor die nieuwe bevoegdheid, of “schrijnendheidstoets”. Of, zoals Roelof Bisschop van de SGP vroeg: “Wiens handtekening staat er straks onder een discretionaire beslissing?” Als dat die van de staatssecretaris is, zei hij, dan is dit “een schijnoplossing.”

Het zal "best wel even duren" voordat gezinnen duidelijkheid krijgen

Harbers wil de kinderen waar het om gaat snel duidelijkheid geven. Maar, zo benadrukt hij, de IND moet de herbeoordeling van de gezinnen zorgvuldig behandelen: de dossiers moeten opnieuw bekeken worden, en dat "zal best wel even duren". Tot die tijd zullen de gezinnen waarom het gaat niet uitgezet worden.

Een gezin dat vorige week maandag naar Armenië werd uitgezet dat ook in aanmerking zou komen voor de regeling, valt niet onder de huidige afspraken en kan dus niet terugkeren. Volgens Geert Wilders loont het in Nederland om je niet aan de regels te houden, omdat gezinnen die hebben meegewerkt aan hun uitzetting en nu daadwerkelijk naar het land van herkomst zijn gegaan, niet in Nederland mogen blijven, terwijl gezinnen die "de boel hebben getraineerd" dat wel mogen. Harbers stelt dat dit wordt ondervangen omdat het kinderpardon nu wordt afgeschaft.

Harbers: maatregelen moeten lange procedures voorkomen

Staatssecretaris Mark Harbers is begonnen met het beantwoorden van de vragen. Volgens Harbers moeten de nieuwe afspraken ervoor zorgen dat asielzoekers niet verzeild raken in lange procedures, of dat asielzoekers die zijn uitgeprocedeerd "tegen beter weten in" in Nederland blijven.

Volgens Geert Wilders heeft Harbers de asielzoekers juist "de hoop gegeven" met het kinderpardon. "Als je lang genoeg blijft, staat er wel iemand op met slappe knieën die zegt: het zijn er nu zoveel, we geven wel weer een generaal pardon." De staatssecretaris vindt die verwijten onterecht: het is nu helder dat het kinderpardon wordt afgeschaft, en bestaat de discretionaire bevoegdheid niet meer, aldus Harbers.

Debat geschorst tot 14.15 uur

50Plus-leider Henk Krol en Kamerlid Theo Hiddema (Forum voor Democratie) voerden als laatste in de eerste termijn van de Kamer het woord. Het debat is nu geschorst voor de lunchpauze, staatssecretaris Mark Harbers (Asiel, VVD) gaat antwoord geven op de gestelde vragen vanaf 14.15 uur.

Voordewind: wonderen zijn de wereld niet uit

"De wonderen zijn de wereld nog niet uit", zegt ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind, die erg blij is met de afspraken over een soepeler kinderpardon. Hij spreekt van een "bijzondere dag". "Wat we twee weken geleden nog niet voor mogelijk hielden, is toch gebeurd." Voordewind doelt op het wijzigen van de afspraken rond het kinderpardon, waarvan in het regeerakkoord nog was afgesproken dat er niets zou worden veranderd. Dat was voor de ChristenUnie het moeilijkste moment in de kabinetsformatie.

Voordewind verwacht nu dat het overgrote deel van zo'n 700 gewortelde kinderen die opnieuw beoordeeld worden toch in Nederland mogen blijven. Voordewind ziet door de afspraken "een betere balans tussen een humaan en effectief asielbeleid, met name voor kwetsbare kinderen". Hij betreurt het wel dat er 250 oorlogsvluchtelingen minder worden opgevangen dan eerder was afgesproken. Voordewind erkent dat dit een concessie aan de VVD is.

Azmani: rekening houden met zorgen over migranten

De linkse partijen vragen Azmani waarom de coalitie besloten heeft het aantal op te vangen oorlogsvluchtelingen verlaagt van 750 naar 500. Dat idee moet wel van de VVD zijn gekomen, denkt GroenLinks-woordvoerder Bram van Ojik. Azmani wil geen details uit de onderhandelingen prijsgeven, maar zegt wel dat de VVD rekening wil houden met "zorgen van Nederlanders over de aantallen migranten die worden toegelaten". Volgens Azmani moet de vrijheid verdedigd worden "waar generaties voor hebben gevochten".

VVD: eerlijker en strenger beleid door deal

VVD-woordvoerder Malik Azmani legt de afspraken in de coalitie uit als een overwinning voor de VVD: hij vindt het positief dat de kinderpardonregeling voor nieuwe gevallen wordt afgeschaft en is blij dat de discretionaire bevoegdheid alleen nog in het begin van de procedure moet worden toegepast. Zo ontstaat volgens Azmani "een eerlijker en strenger beleid in de toekomst". Volgens de VVD wordt het rekken van procedures "zinloos" en komt er "eerder duidelijkheid, worden procedures korter en gezinnen niet langer vastgehouden door valse hoop".

Foto ANP / Bart Maat.

PVV-leider Wilders vindt juist dat de VVD "enorm door de pomp is gegaan" voor de coalitiepartners doordat er een pardon komt voor honderden kinderen. Azmani zegt tegen Wilders dat de VVD inderdaad rekening moest houden met de wensen van de coalitiepartners. "Als je ziet dat een partij draait (het CDA - red.) en er andere meerderheden ontstaan, dan zijn wij niet een partij meteen zegt: wij lopen weg maar om tafel gaan om eruit te komen met elkaar." Het is verwijzing naar het weglopen van de PVV bij de onderhandelingen van het kabinet-Rutte I in het Catshuis in 2012 toen de begroting moest worden opengebroken. Gedoogpartner PVV stapte toen op, waardoor Rutte I ten val kwam.

SGP noemt algemene kinderpardon 'heel onwenselijk'

De SGP heeft grote vragen bij het door de coalitiepartijen bereikte compromis. Kamerlid Roelof Bisschop vraagt zich af of dit een duurzame oplossing is, hij vreest eerder voor "een Haags tekentafelcompromis" waarbij alleen op de korte termijn rechtvaardigheid wordt geboden. De SGP is ook kritisch over het algemeen pardon voor honderden kinderen. Bisschop noemt dit "heel onwenselijk" en vraagt zich af waarom staatssecretaris Harbers deze gevallen niet opnieuw heeft bekeken met de discretionaire bevoegdheid. De SGP pleit voor een parlementair onderzoek naar het asielbeleid van de afgelopen decennia.

PvdA: het is niet altijd zo zwart-wit

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken is blij met het ruimere kinderpardon, maar vraagt zich net als andere partijen hoe snel de kinderen die het betreft duidelijkheid krijgen. Kuiken vraagt zich af of het kabinet nog bereid is te kijken naar kinderen die heel recent zijn uitgezet. "Krijgen die nog recht op barmhartigheid?"

Kuiken wil van Harbers ook horen hoe het nu zit met de discretionaire bevoegdheid. "Wordt hij nu afgeschaft of blijft er een ventiel omdat omstandigheden kunnen veranderen?" Ze hoopt dat asielzoekers altijd een beroep op schrijnendheid kunnen blijven doen. "Het is niet altijd zo zwart-wit." Kuiken noemt het voorbeeld van een homoseksuele asielzoeker die zijn geaardheid eerder niet geuit heeft en om die reden bijvoorbeeld toch niet terug zou kunnen naar zijn land van herkomst. Ook vraagt de PvdA zich af of er ondanks de nieuwe afspraken niet altijd gevallen van gewortelde kinderen zullen blijven.

De Partij voor de Dieren prijst het extra geld voor de IND, maar denkt niet dat de toegezegde 13 miljoen heel snel tot grote veranderingen in de procedures zal leiden. "Hoe gaat de staatssecretaris ervoor zorgen dat er in de tussentijd geen nieuwe schrijnende gevallen ontstaan?", vraagt Kamerlid Eva Akerboom zich af.

Kerkasiel in Bethelkapel stopt

Het kerkasiel in de Bethelkapel in Den Haag stopt woensdagmiddag met de doorlopende dienst voor de Armeense familie Tamrazyan. Na de afspraken die de coalitiepartijen gisteren maakten, ziet de organisatie geen reden om nog langer door te gaan. De familie heeft nog geen bevestiging van het ministerie dat zij onder de pardonregeling vallen die de 700 kinderen en hun families een verblijfsvergunning geeft, maar ze vertrouwen op de politieke beloftes. Dat zegt mede-organisator Derk Stegeman.

Lees ook: Het kerkasiel geeft Haagse protestanten ‘nieuw vuur’

“Er is ons door leden van meerdere coalitiepartijen verzekerd dat de nieuwe regels ook voor de familie Tamrazyan gelden”, aldus Stegeman. “Het kan nog best lang duren voordat we dat op papier hebben. Maar om nu nog met het kerkasiel en de doorgaande dienst door te gaan, zou gekunsteld zijn.”

Sinds vrijdag 26 oktober organiseerde de Protestantse Kerk Den Haag een doorlopende kerkdienst om de Armeense familie Tamrazyan, met de drie kinderen Hayarpi, Warduhi en Seyran, te beschermen tegen uitzetting. Om 13.30 op woensdagmiddag is de afsluitende dienst in de Bethelkapel. Om 15.00 is er een persconferentie.

Onduidelijkheid over toekomst discretionaire bevoegdheid

Het CDA krijgt nu veel vragen over de aanpassing van de discretionaire bevoegdheid die de coalitie wil doorvoeren. Nu ligt die bevoegdheid bij de staatssecretaris van Asiel, die uitgeprocedeerde asielzoekers bij schrijnende gevallen alsnog een verblijfsvergunning kan geven. Op verzoek van de VVD gaat deze bevoegdheid weg bij de bewindspersoon en is het voortaan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) die bepaalt wie ervoor in aanmerking komt.

Volgens Van Toorenburg is de discretionaire bevoegdheid zo beter "toetsbaar" en raakt de staatssecretaris uit de ongemakkelijke positie dat hij in het openbaar niet over zijn afwegingen rond de discretionaire bevoegdheid kan spreken. Toch vragen veel partijen zich af wat er in de praktijk nu precies verandert omdat de staatssecretaris wel politiek verantwoordelijk blijft voor de IND.

Het nu bereikte akkoord leunt op de aanname dat het kinderpardon in de toekomst niet meer nodig is. De IND moet bij binnenkomst van asielzoekers de „schrijnendheid” van gevallen direct toetsen. Maar of asielzoekers later in hun procedure alsnog aanspraak kunnen maken op de discretionaire bevoegdheid blijft in het Kamerdebat onduidelijk. Staatssecretaris Harbers zal hier straks duidelijkheid over moeten geven.

CDA licht draai toe, ziet nu 'evenwichtiger beleid'

Het CDA heeft een bijzondere positie: de partij was lange tijd fel tegen verruiming van het kinderpardon, maar maakte anderhalve week geleden bekend daar nu tóch voor te voelen. CDA-woordvoerder Madeleine van Toorenburg legt uit dat er voor haar partij "relevante ontwikkelingen" waren die deze draai verklaren, zoals een rapport dat liet zien dat het uitzetten van 'gewortelde' kinderen "onverantwoord" is. Onze Haagse verslaggevers Floor Boon en Lamyae Aharouay reconstrueerden voor NRC hoe de CDA-fractie onder druk van een lobby vanuit de kerken en achterban zich liet ompraten.

Volgens Van Toorenburg is er nu sprake van een "evenwichtiger beleid". Ze erkent dat het CDA zich onlangs nog fel uitsprak tegen het weghalen van de discretionaire bevoegdheid bij de staatssecretaris. Maar dat de bevoegdheid nu bij de IND komt te liggen en er zo "een gedepolitiseerde toets" komt vindt Van Toorenburg "een verbetering waarvan de VVD ons alsnog heeft kunnen overtuigen".

Op een vraag van GroenLinks noemt Van Toorenburg het opnemen van minder oorlogsvluchtelingen "niet een hoogtepunt van dit akkoord".

Wilders valt SP aan op steun aan soepeler kinderpardon

SP-Kamerlid Jasper van Dijk noemt het de deal rond het kinderpardon "fantastisch nieuws voor honderden kinderen die al jaren in onzekerheid zitten". Hij wordt direct aangevallen door Wilders, die de SP verwijt te coulant te zijn voor asielzoekers die ondanks afwijzingen hebben doorgeprocedeerd. Volgens Van Dijk valt kinderen niet te verwijten dat hun ouders verder procederen en duren de procedures sowieso te lang. Daarom kan zijn partij de versoepeling van het kinderpardon in tegenstelling tot de PVV steunen. Wilders noemt dat "slap gedrag".

Net als GroenLinks heeft de SP vragen over het beleggen van de discretionaire bevoegdheid bij de IND. "Gaat de IND oordelen over de eigen beslissingen?", vraagt Van Dijk zich af. Hij noemt het opvangen van minder oorlogsvluchtelingen ook "een wrange uitruil".

GroenLinks: minder vluchtelingen opvangen is 'miezerige koehandel'

Ook GroenLinks is "ontzettend blij" dat een grote groep gewortelde kinderen waarschijnlijk in Nederland kan blijven, zegt Kamerlid Bram van Ojik. Maar hij wil wel van staatssecretaris Harbers weten om hoeveel kinderen het nu precies gaat en op welke termijn zij duidelijkheid krijgen.

Van Ojik heeft ook vragen over de discretionaire bevoegdheid om een afgewezen asielzoeker tóch een verblijfsvergunning te geven. Die ligt nu bij de staatssecretaris van Asiel, maar gaat volgens de nieuwe afspraken over naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). "Uiteindelijk maar één iemand verantwoordelijk voor de IND: de staatssecretaris. Je kunt zo'n beslissing niet aan een ambtenaar delegeren", zegt Van Ojik. Hij wil hier opheldering over van Harbers en wil ook weten hoe het in de praktijk zal werken dat de discretionaire bevoegdheid door de IND alleen in het begin van een procedure kan worden ingezet. Nu zet de staatssecretaris de bevoegdheid vaak in bij schrijnende gevallen die juist al heel lang in procedures zitten.

Het "grootste bezwaar" voor GroenLinks zit bij de afspraak dat Nederland in internationaal verband minder oorlogsvluchtelingen opvangt: van 750 naar 500. Hij spreekt van "miezerige koehandel" en vraagt de coalitiepartijen: "Wie is er nu vandaag trots dat hij dat heeft uitonderhandeld?"

Denk: deze deal is natte droom voor VVD

Denk voert als tweede het woord. Fractievoorzitter Farid Azarkan noemt het "geweldig nieuws" dat naar verwachting honderden kinderen toch in Nederland mogen blijven. "Zij hoeven niet meer in angst te leven, dat is een grote opluchting", aldus Azarkan.

Volgens Denk is er ook "een keerzijde" en is er "een hoge prijs betaald" voor het compromis rond het kinderpardon. Hij hekelt wat hij als concessies aan de VVD ziet, zoals het afschaffen van het kinderpardon voor toekomstige gevallen en het feit dat Nederland minder vluchtelingen uit oorlogsgebied opneemt. "De uitkomst is een natte droom voor de VVD", vindt Azarkan. "Deze deal deugt niet, deze deal stinkt."

Wilders: soepeler kinderpardon 'feest voor illegalen'

PVV-leider Wilders kraakt zoals verwacht het bereikte compromis tot op het bot af en richt zijn pijlen voor op de VVD. Hij noemt de VVD'ers "slappelingen en lafaards" die gecapituleerd zijn voor "linkse drammers". Wilders noemt de versoepeling van het kinderpardon "een feest voor illegalen". "De mensen in Afrika weten nu één ding: in Nederland komt er iedere keer wel weer een nieuwe pardonregeling door partijen die slappe knieën krijgen."

Wilders hekelt VVD-fractievoorzitter Dijkhoff, die volgens de PVV'er ten onrechte heeft gezegd dat het regeerakkoord niet zou worden opengebroken. Volgens Wilders buigt de VVD voor "mensen die lak hebben aan regels, die de boel beliegen en belazeren". De PVV vreest dat de versoepeling van het kinderpardon "een enorme aanzuigende werking" zal hebben. Wilders voorspelt dat de kiezer op 20 maart bij de Provinciale Statenverkiezingen "keihard" met de VVD zal afrekenen.

CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg vraagt Wilders of de PVV ook niet blij is dat er voor nieuwe gevallen een einde komt aan het kinderpardon en de discretionaire bevoegdheid weggaat bij de staatssecretaris. Wilders reageert door te zeggen dat juist het CDA een draai heeft gemaakt op het kinderpardon. "Het is glashelder: het CDA tekent voor de verruiming van het pardon. Dat betekent dat het CDA illegaliteit beloont."

Wilders verliest stemming, debat begint gewoon

De hoofdelijke stemming ontaardde "door een menselijke fout" in chaos, dus moest opnieuw. De griffier vergat een aantal leden op te noemen volgens CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt:

Twitter avatar PieterOmtzigt Pieter Omtzigt Minstens 10 leden zijn vergeten bij hoofdelijke stemming https://t.co/KcfcdNYibT

PVV-leider Wilders kreeg uiteindelijk niet genoeg steun voor zijn voorstel om premier Rutte bij het debat te halen. 54 leden stemden voor, 74 tegen.

Het debat gaat nu gewoon beginnen, met alleen staatssecretaris Mark Harbers (Asiel, VVD) in vak K. Wilders mag als eerste het woord voeren.

Wilders wil fractievoorzitters en Rutte bij debat

PVV-leider Geert Wilders begon het debat zojuist met een ordevoorstel: waarom zijn de fractievoorzitters en premier Rutte niet bij het debat, vraagt Wilders zich af. Hij wijst erop dat de politieke leiders de deal rond het kinderpardon hebben uitonderhandeld en daarom wil de PVV-leider ook met hen in debat.

Wilders krijgt steun van de meeste oppositiepartijen, maar de coalitiepartijen vinden het niet nodig om de fractievoorzitters en de premier bij het debat te halen. In reactie daarop heeft Wilders om een hoofdelijke stemming gevraagd over de aanwezigheid van de premier, die zo direct zal plaatsvinden. Door de krappe meerderheid van de coalitie (76-74) is de vraag: is iedereen al aanwezig?

Het gevolg is dat het debat wat later zal aanvangen, vermoedelijk ergens tussen 10.30 uur en 10.45 uur.

Waar op te letten tijdens het debat?

Hoewel de coalitie een deal over het kinderpardon heeft bereikt, hebben veel partijen in het debat nog genoeg uit te leggen. VVD-staatssecretaris Mark Harbers en fractiewoordvoerder Malik Azmani hebben steeds gezegd dat het kinderpardon niet kon worden verruimd omdat dit zo in het regeerakkoord was afgesproken. Die verruiming komt er nu toch, waardoor honderden 'gewortelde' kinderen naar verwachting in Nederland kunnen blijven. De PVV en Forum voor Democratie zullen de VVD hier naar verwachting hard op aanvallen.

Het CDA zal vooral de bijzondere draai die de partij maakte moeten toelichten. Waar CDA-leider Buma en woordvoerder Madeleine van Toorenburg lange tijd niets van verruiming van het kinderpardon wilden weten, waren zij anderhalve week geleden plotseling om. Onze Haagse verslaggevers Floor Boon en Lamyae Aharouay reconstrueerden hoe de CDA-fractie onder druk van een lobby vanuit de kerken en achterban zich liet ompraten.

CDA, D66 én de ChristenUnie zullen door de linkse partijen worden aangevallen over het weghalen van de discretionaire bevoegdheid bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. CDA-voorzitter Ruth Peetoom zei onlangs nog toen de VVD dat voorstelde dat de liberalen "onverlaten" zijn die wilden "tornen aan de wortels van de rechtsstaat". ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind sprak van "in feite een verbod op barmhartigheid". Links zal deze partijen ook aanvallen op het feit dat Nederland minder vluchtelingen in UNHCR-verband opneemt: in plaats van 750 maar 500. Vluchtelingenwerk Nederland reageerde al boos dat dit niets met het kinderpardon te maken heeft.

Wilders trapt debat kinderpardon af

Het debat over het kinderpardon begint om 10.15 uur. De meeste partijen kiezen ervoor hun woordvoerder en niet de fractievoorzitter af te vaardigen naar het debat met Harbers, maar namens de PVV voert leider Geert Wilders het woord en hij mag het debat ook aftrappen. Er staan in totaal dertien woordvoerders op de sprekerslijst:

Nemr, de Iraakse jongen die bekend werd dankzij de documentaire Terug naar je eige land van tv-maker Tim Hofman, is blij met de nieuwe afspraken over het kinderpardon. Hij zette dinsdagavond dit dankfilmpje op Twitter:

Twitter avatar Nemr85362596 #Nemr ❤️🇳🇱❤️ Bedankt Nederland🙏 https://t.co/z4hV8ibhAA

Harbers wacht moeilijk debat over deal kinderpardon

Goedemorgen en welkom in dit liveblog over de twee belangrijkste en meest omstreden politieke van dit moment: het kinderpardon en het klimaatakkoord. De coalitiepartijen wisten dinsdagavond een deal te bereiken rond het kinderpardon, maar staatssecretaris Mark Harbers (Asiel, VVD) wacht woensdag ongetwijfeld een moeilijk debat over het bereikte compromis.

Foto Robin Utrecht / ANP.

De afspraken die de coalitie maakte zien er als volgt uit: het overgrote deel van de kinderen die nú onder het kinderpardon vallen, mag blijven. Bij de ongeveer zevenhonderd asielkinderen en hun gezinnen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn, wordt gekeken of zij actief uitzetting hebben tegengewerkt. Wie dat niet deed, krijgt alsnog een verblijfsvergunning. Hoeveel kinderen precies onder de nieuwe regeling vallen, is nog onduidelijk, maar CDA, D66 en de ChristenUnie kunnen deze verruiming van het kinderpardon vieren.

Hoewel de VVD de verruiming niet wilde, heeft de partij ook veel binnengehaald. Het kinderpardon wordt voor nieuwe gevallen namelijk afgeschaft en de discretionaire bevoegdheid van een bewindspersoon om een afgewezen asielzoeker tóch een verblijfsvergunning te geven, wordt hem of haar ontnomen (vooral dat laatste was een wens van de VVD). De IND krijgt ook meer geld om de procedures sneller te maken.

Lees meer over de deal: Coalitie doorbreekt impasse rondom het kinderpardon