Gesloten liveblog

Teruglezen: het klimaatdebat dat niet doorging

Een belangrijke dag in politiek Den Haag: de Tweede Kamer spreekt woensdag met het kabinet over de twee belangrijkste en meest omstreden dossiers van dit moment: het kinderpardon, waar de coalitie dinsdagavond nieuwe afspraken over maakte, en de voorlopige plannen uit het klimaatakkoord, waar de VVD al openlijk afstand van nam. Het debat over het klimaatakkoord begint rond 17.00 uur en is te volgen in dit liveblog.

Donderdag meer duidelijk

Het is onduidelijk wanneer er nu wel een debat over het klimaatakkoord komt. De oppositie zal dit donderdag opnieuw aanvragen en de aanwezigheid van de coalitiefractievoorzitters eisen. De vraag is dan of de coalitie daarmee instemt. Volgens GroenLinks-leider Jesse Klaver heeft de coalitie "de ernst van de situatie niet door":

Twitter avatar jesseklaver Jesse Klaver De coalitie heeft de ernst van de situatie niet door. De fractievoorzitters van de coalitiepartijen ontlopen het debat over het Klimaatakkoord. Dat kan niet. Het klimaat zou de hoogste prioriteit moeten hebben. Wij bieden ze een nieuwe kans. Morgen vragen we een nieuw debat aan.

Wij sluiten dit liveblog af, op het moment dat het klimaatdebat wél doorgaat houden we je weer in een liveblog op de hoogte.

Klimaatdebat uitgesteld door conflict

Het klimaatdebat gaat niet door. De coalitiepartijen kunnen of willen hun fractievoorzitter op dit moment niet afvaardigen. PvdA-leider Lodewijk Asscher "gelooft niet dat het helemaal doordringt" bij de "kibbelcoalitie" dat de oppositie met Dijkhoff en zijn collega's in debat wil, en niet met de specialisten. "Dit slaat helemaal nergens op", aldus Asscher. Wilders noemt zijn collega's van de coalitie "grote lafaards, alle vier."

Strikt genomen heeft de coalitie gelijk dat het aangevraagde debat niet over het interview met Dijkhoff in De Telegraaf gaat. D66 had het debat naar aanleiding van het concept-klimaatakkoord eind december al aangevraagd, voor het interview in januari. Maar dat interview ging wel over de inhoud van dat akkoord, dus de eis van de oppositie is ook te begrijpen.

Twitter avatar erikvderwalle Erik van der Walle Asscher en andere oppositieleiders willen nu geen debat, maar een nieuw debat met Dijkhoff. Grote eensgezindheid. 'Dit debat moeten we voeren met de chefs en en de premier', zegt Ouwehand van PvdD..

 

Twitter avatar erikvderwalle Erik van der Walle Pikant is wel dat Segers (cu) en Buma (cda) vanochtend nog op de sprekerslijst voor dit debat stonden, maar werden vervangen door Dik en Mulder.

Oppositie: waar is 'aanzwengelaar' Dijkhoff?

Net als bij het kinderpardon vanochtend vraagt de oppositie zich nu bij aanvang van het klimaatdebat af waar de fractievoorzitters van de coalitie zijn. PvdA-leider Lodewijk Asscher wil graag met Dijkhoff zelf over het interview in De Telegraaf in debat over "de schade die hij zelf heeft aangericht". Ook Jesse Klaver (GroenLinks) wil in gesprek met "de aanzwengelaar van dit debat". SP'er Sandra Beckerman valt hem bij: "Als je zulke grote woorden gebruikt, wees dan een echte man en kom hier."

Kamervoorzitter Khadija Arib heeft nu tien minuten geschorst om overleg te voeren over het verzoek van de oppositie.

Foto Bart Maat / ANP.

Coalitiefractievoorzitters blijven weg

Na het debat over het kinderpardon gaat de Tweede Kamer direct door met het debat over het klimaatbeleid. Officieel spreekt de Kamer over het concept-klimaatakkoord dat in december werd gepresenteerd. Een dik document met honderden voorstellen die nog moeten worden doorgerekend en waaruit de politiek kan kiezen. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff nam in een interview met De Telegraaf opzichtig afstand van het klimaatakkoord. „Als ik óf het kabinet óf de burger moet laten vallen: de burger zal ik nooit laten vallen", zei Dijkhoff, waarop ook D66 dat weekend dreigde dat het kabinet zou kunnen vallen.

Deze coalitieruzie zal vermoedelijk centraal staan in het klimaatdebat. Zeker de oppositiepartijen zullen proberen de coalitiepartijen uit elkaar te spelen. De coalitiefracties laten het debat overigens aan hun specialisten: Dijkhoff, Buma, Jetten en Segers staan niet op de sprekerslijst. Een aantal oppositieleiders, zoals Geert Wilders (PVV), Jesse Klaver (GroenLinks) en Lilian Marijnissen (SP) gaan wel het debat aan met premier Rutte en minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes (VVD).

De oppositie zal Rutte en Wiebes zeker ook vragen hoe het kabinet dit jaar al denkt aanvullende maatregelen te nemen om de CO2-uitstoot terug te dringen. Dat is nodig omdat het Planbureau voor de Leefomgeving berekende dat het kabinet niet op schema ligt om de eis van 25 procent te voldoen die voortvloeit uit de Urgenda-zaak.