Dreigingsbeeld van diensten VS strookt niet met visie Trump

Inlichtingenrapport In zijn dinsdag onthulde ‘dreigingsbeeld’ schat het inlichtingenapparaat van de VS veel geopolitieke risico’s anders in dan de president.

Noord-Korea is niet van plan al zijn kernwapens op te geven. Onrust in Afghanistan neemt toe. IS beschikt nog altijd over duizenden strijders in Irak en Syrië en nog eens duizenden over de wereld. Het opkomend nationalisme in Europa veroorzaakt internationale spanningen. China en Rusland werken nu nauwer samen dan ooit sinds de jaren vijftig.

In het ‘dreigingsbeeld’ dat zij dinsdag in de Senaat openbaar maakten, schetsen de gezamenlijke inlichtingendiensten van de VS een somber beeld van de internationale politiek voor 2019 – en op verschillende plekken weerspreken zij president Trump of geven ze informatie die op gespannen voet staat met zijn beslissingen.

Zo stellen de inlichtingendiensten „dat Iran op dit moment niet bezig is essentiële werkzaamheden uit te voeren om kernwapens te ontwikkelen”. Toen Trump de nucleaire overeenkomst met Iran opzegde, deed hij dat onder meer met het argument dat Israëlische inlichtingen hadden aangetoond dat Iran voortging met het verwerven van nucleaire wapens.

Vooral de conclusie over Noord-Korea is pijnlijk. Het Witte Huis kondigde onlangs aan dat er een nieuwe ontmoeting, eind februari, wordt voorbereid van Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Na een eerste ontmoeting, vorig jaar, kwamen beide leiders met een in algemene bewoordingen gestelde verklaring, dat Noord-Korea zou toewerken naar nucleaire ontwapening. De inlichtingendiensten schrijven dat ,,het onwaarschijnlijk is dat Noord-Korea al zijn kernwapens en productiefaciliteiten zal opgeven, ook al onderhandelt het over ontwapening in ruil voor belangrijke Amerikaanse en internationale concessies”.

Met het oog op de presidentsverkiezingen van 2020 maken de veiligheidsdiensten zich geen illusies: die zullen net als in 2016 doelwit worden van cyberaanvallen en pogingen tot beïnvloeding door andere landen.