Advies aan minister: meer vluchten op Schiphol

De Omgevingsraad Schiphol is er niet uitgekomen en adviseert minister Van Nieuwenhuizen vanmiddag om de komende jaren 10.000 extra vluchten toe te laten.

Foto Remko de Waal/ANP

Het overleg over de groei van Schiphol na 2020 is mislukt. Belanghebbenden zijn er niet in geslaagd om tot een gezamenlijk advies te komen aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur (VVD). De voorzitter van het overleg, Hans Alders, zal de minister adviseren om in de jaren 2021, 2022 en 2023 10.000 extra vluchten toe te laten op Schiphol. Dit is conform de wens van Schiphol, KLM en andere luchtvaartmaatschappijen. Bewoners, bestuurders van omliggende gemeenten en provincies en milieuorganisaties willen een groeistop tot en met 2023.

Lees ook het opiniestuk: Groeistop Schiphol beste optie voor klimaat én economie

Dat meldt de bewonersdelegatie van de Omgevingsraad Schiphol (ORS). In deze raad hebben zes partijen de afgelopen maanden onderhandeld over de ontwikkeling van Schiphol. Tot en met 2020 mag Schiphol vanwege eerdere afspraken niet verder groeien dan 500.000 vluchten per jaar. Deze limiet is al bereikt omdat Schiphol de laatste jaren sneller is gegroeid dan verwacht. De zes partijen – naast de vier genoemde partijen gaat het om het bedrijfsleven en het Rijk - moesten tot een gezamenlijk advies over het aantal vluchten na 2020 zien te komen. Gezien de tegengestelde standpunten was er vooraf al weinig vertrouwen in een goede uitkomst.

Lees ook: De toekomst van Schiphol wordt dezer dagen bepaald in overleg tussen partijen die het zeer oneens zijn. Wie zijn ze en wat willen ze?

De bewoners zijn “verbijsterd dat Alders op persoonlijke titel de luchtvaartsector volgt in hun wens om na 2020 direct verder te groeien”. Zij vinden dat ze de luchtvaartsector tegemoet zijn gekomen door tot en met 2023 pas op de plaats te willen maken en geen krimp van het aantal vluchten te eisen. De bewoners willen eerst het verstoorde vertrouwen tussen Schiphol en de omgeving herstellen. Tot 2023 moeten resterende afspraken uit het verleden worden nagekomen, pas daarna kan er sprake zijn van groei. Ook de bestuurders van gemeenten en vier provincies pleitten tot nog toe voor een groeistop, vooral omdat ze meer ruimte willen voor woningbouw. Schiphol pleit voor “gematigde en gecontroleerde groei”.

Woensdagmiddag is de slotbijeenkomst van de ORS, om 19.00 uur wordt het advies gepresenteerd. Zonder gezamenlijk advies ligt de keuze bij het kabinet. De groei van de luchtvaart zorgt voor een tweedeling binnen de coalitie, blijkt ook uit het debat over Lelystad Airport. VVD en CDA zijn voor groei, D66 en ChristenUnie stellen daar harde voorwaarden aan.