Coalitie bereikt akkoord over kinderpardon

Rutte III Een groot deel van de huidige groep ‘gewortelde kinderen’ krijgt onder het akkoord een verblijfsvergunning, maar het kinderpardon houdt daarna op te bestaan.

Sybrand Buma (CDA) en Klaas Dijkhoff (VVD) dinsdag na het overleg bij staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid,VVD)
Sybrand Buma (CDA) en Klaas Dijkhoff (VVD) dinsdag na het overleg bij staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid,VVD)

De fractievoorzitters van de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben op dinsdagavond, na dagen van koortsachtig overleg, een akkoord bereikt over het kinderpardon. Met dit akkoord is een dreigende crisis voorlopig bezworen.

Het kinderpardon zorgde voor grote politieke spanning in het kabinet Rutte III. Dat kwam omdat het CDA opeens pleitte voor een ruimhartiger kinderpardon. De ChristenUnie eiste bovendien een voorlopige uitzetstop. De partijen hebben nu afgesproken dat de situatie van een groep van circa 700 kinderen die is geworteld in Nederland ‘soepel’ zal worden heroverwogen. De partijen verwachten dat ongeveer 90 procent van deze kinderen een verblijfsvergunning zal krijgen.

Lees ook: Coalitie doorbreekt impasse rondom het kinderpardon

Daar staat tegenover dat het kinderpardon, dat in 2013 werd opengesteld, ophoudt te bestaan. Volgens de partijen is het kinderpardon in de toekomst overbodig, omdat de IND meer geld krijgt en asielprocedures sneller zullen verlopen.

Schrijnendheidstoets

Verder verliest staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid, VVD) zijn zogeheten discretionaire bevoegdheid, waarmee hij in individuele zaken uitzetting kan tegenhouden. De VVD had deze eisen gesteld. Ook een andere VVD-wens werd ingewilligd: het aantal vluchtelingen dat jaarlijks via UNHCR wordt opgenomen, daalt van 750 naar 500.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is volgens de afspraken voortaan verantwoordelijk voor een zogeheten ‘schrijnendheidstoets’ bij een eerste procedure.

De fractievoorzitters van de vier partijen hebben het akkoord ter goedkeuring voorgelegd aan hun fracties. Woensdagochtend debatteert de Tweede Kamer over het kinderpardon. De coalitiepartijen moesten voor die tijd met een oplossing voor hun onenigheid komen. Maar het conflict over de kwestie liep de afgelopen dagen hoog op.

Het vertrouwen tussen de fractievoorzitters was hiervoor al ernstig beschadigd, omdat VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff had gespeculeerd op een val van het kabinet over het klimaatakkoord. Fractievoorzitter Gert-Jan Segers (ChristenUnie) zei dit weekend in NRC dat Rutte III hem de afgelopen tijd deed denken aan het vechtkabinet-Balkenende IV, dat in 2010 ten val kwam. Maandag en dinsdag hebben de fractievoorzitters en -specialisten langdurig crisisoverleg nodig gehad om een oplossing te vinden die voor alle partijen acceptabel was.

Lees ook: Het ja-woord van de ChristenUnie, nu de anderen nog