Stedelijk zoekt ‘loyale en eerlijke’ directeur met gevoel voor humor

Vacature Vijftien maanden nadat artistiek directeur Beatrix Ruf na een reeks van incidenten opstapte, publiceerde het Stedelijk deze week een functieprofiel voor een nieuwe directeur.

Kunnen communiceren in het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk, is een vereiste voor de nieuwe directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam.
Kunnen communiceren in het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk, is een vereiste voor de nieuwe directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam. Foto Lex van Lieshout / ANP

Humor is de opvallendste vereiste. Daarnaast moet de toekomstig artistieke directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam „onafhankelijk, loyaal en eerlijk” zijn en zich bewust zijn van de rol van het museum als openbare instelling. Kunnen communiceren in het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk, is eveneens een vereiste.

Vijftien maanden nadat de Duitse artistiek directeur Beatrix Ruf na een reeks van incidenten opstapte, publiceerde het Stedelijk op zijn site een functieprofiel voor een nieuwe directeur. Kandidaten kunnen tot 22 februari solliciteren. Met hulp van het wervings- en selectiebureau Maes & Lunau wil het museum uiterlijk aan het begin van de zomer de opvolger voor Ruf benoemen.

Het Stedelijk Museum en Beatrix Ruf maakten begin deze maand bekend dat ze kunnen gaan samenwerken. Aan deze verklaring gingen vijftien rumoerige maanden vooraf.

Hechtte het museum vijf jaar geleden bij de zoektocht naar een opvolger van Ann Goldstein nog veel belang aan het vermogen om kunstenaars, verzamelaars, de markt en de publieke sector met elkaar te verbinden, nu ligt de nadruk meer op de artistieke en leidinggevende kwaliteiten van de nieuwe directeur.

Ook een zakelijk directeur

Ruf had vlak voordat ze ontslag nam de wens te kennen gegeven het Stedelijk ook zakelijk te willen leiden. Haar slechte verstandhouding met zakelijk directeur Karin van Gilst, die in augustus 2017 gedwongen werd om te vertrekken, verdeelde het museum jarenlang in kampen.

Uit het functieprofiel blijkt dat het Stedelijk ook weer een zakelijk directeur krijgt. Een herhaling van de bestuurlijke strijd aan de top wil het Stedelijk niet meer: „Beide directeuren moeten onvoorwaardelijk en in alle opzichten het belang van de artistieke inhoud en de verantwoordelijkheid voor een goede bedrijfsvoering onderschrijven.” Pas als de artistiek directeur is benoemd gaat het museum op zoek naar een zakelijk directeur.

Uit onvrede over het niet herbenoemen van Beatrix Ruf keerde een aantal particuliere sponsors het Stedelijk afgelopen jaar de rug toe. Bij de verantwoordelijkheden van de toekomstig directeur staat in het functieprofiel: „Het onderhouden van goede relaties met belangrijke spelers, mede om de interesse van sponsors en het grote publiek voor het museum te wekken en hen voor langere tijd bij het museum te betrekken.” Belangrijk voor het museum is daarbij wel het „behoud van de artistieke onafhankelijkheid”.