klimaatdoelen

Pensioenfonds ABP begint met Nederlands Energietransitiefonds

Pensioenfonds ABP heeft een Nederlands Energietransitiefonds opgericht. Doel ervan is te voorzien in de behoefte aan kapitaal, nodig om de klimaatdoelen te halen. Het ABP – met een beschikbaar vermogen van 399 miljard euro de grootste belegger van Nederland – maakt er in eerste instantie 50 miljoen euro voor vrij, met name voor investeringen in hernieuwbare energie, CO2-opslag en efficiënter gebruik van energie. Het ABP zegt zich hiermee actief achter de doelstelling te scharen om in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met ten minste 49 procent terug te dringen ten opzichte van 1990. Het energiefonds richt zich op kleinere investeringen op het gebied van warmtenetten, waterstof en elektrische voertuigen. De investeringen moeten ook „een goed rendement opleveren”, aldus het ABP. (NRC)