Brieven

Brieven 28/1/2019

En hoe kom je daar?

Bij de NRC van zaterdag zat een twaalf pagina’s tellende bijlage van de NRC Webwinkel met de titel ‘NRC reizen’. Daarin stonden van dertien aangeboden reizen rijk geïllustreerde beschrijvingen. Reizen naar Wenen en China, naar Spitsbergen en Abu Dhabi, om er vier te noemen. Hoe meer van die beschrijvingen ik las, hoe meer het mij opviel dat één woord nergens te lezen viel: het woord vliegen! Terwijl, zoals de dagprogramma’s op de website van NRC Webwinkel uitwezen, bij alle reizen moet worden gevlogen. Is dit het nieuwe NRC reizen? Is dit een voorbeeld van het sussen van het eigen geweten? In eerste instantie net doen alsof er niet gevlogen wordt? Vervoer per treinen of schip in het land van bestemming wordt in die bijlage wel vermeld! Een en ander komt bij mij nogal doorzichtig krampachtig over.

Staken, geen spijbelen

Ik was teleurgesteld toen ik de kop op de voorpagina van 23 januari las: Spijbelen voor het klimaat. Het is niet spijbelen – het is staken. Spijbelen is het zich onttrekken aan de leerplicht en een overtreding van de wet; staken daarentegen is een recht, en actie voeren voor het klimaat onderhand een burgerplicht. De kern van het artikel is niet het ‘spijbelen’, maar actie voeren voor het klimaat. De goedkope aandachttrekker op de voorpagina doet afbreuk aan de boodschap van deze stakende scholieren.

China’s andere ervaring

Paul Scheffer maakt zich zorgen over de ‘machtsontplooiing van China’ (De Brexit is een geweldig geschenk aan Beijing, 23/1). Europa ‘dreigt vermalen te worden’, mede door China. Hij baseert zich op wat ‘de ervaring leert’. Maar zijn ervaring lijkt westers. De Chinezen zijn vooral bezorgd over de eigen territoriale integriteit. Hún ervaring is de Mongoolse bezetting (1279-1368), de opdeling en vernedering van hun land in de 19de eeuw en de Japanse invasie in de 20ste eeuw. Tsaristisch Rusland troggelde China in de 19de eeuw gebiedsdelen zo groot als driemaal Frankrijk af. De westerse geschiedenis is vanuit Chinees perspectief een treurige reeks dieptepunten: kruistochten, godsdienstoorlogen, een orgie van kolonialisme, Napoleon, Eerste Wereldoorlog, Hitler, de Koreaanse oorlog – waar China bij betrokken raakte toen de VS China aanvielen –, Vietnamoorlog. En niet te vergeten de massale mensenroof die al begon met de Vikingen. Westerlingen lijken macht gelijk te stellen aan wereldwijde rooftochten en landjepik. Maar China heeft nooit zulke ambities gehad, ook niet toen het (in de 15de eeuw) de machtigste staat ter wereld was. Landjepikkers desnoods gewapenderhand buiten de deur houden: dat is China’s voornaamste interesse.

Vooruit? Achteruit!

Vandaag mijn salaris ontvangen. Hoera, ik ga er 41 euro op vooruit!

Helaas betaal ik 34 euro meer aan energie en is mijn zorgverzekering verhoogd met 14 euro. En de boodschappen zijn door de btw-verhoging ook duurder. Als juf van groep 3 kan ik een beetje rekenen, dus snap niet dat Rutte heeft verkondigd dat iedereen erop vooruitgaat. Ik ga er ongeveer 50 euro op achteruit. Misschien moet Rutte bij mij een rekenlesje komen volgen.

Niet alleen automobilist

In het artikel (Zonder extra geld meer verkeersslachtoffers, 22/1) mis ik de constatering dat het vaak fietsers en voetgangers zijn die een bedreiging vormen voor de veiligheid van fietsers en ouderen, de kwetsbaarste verkeersdeelnemers. Voetgangers stappen de straat op zonder op of om te kijken. Veel fietsers kijken niet om voordat ze uitzwenken om te passeren en steken de hand niet uit voordat ze afslaan.

Ik behoor tot beide categorieën en dankzij het feit dat ik nog geleerd heb te anticiperen en de straat aan alle kanten in de gaten te houden, lukt het me zonder ongelukken door de stad te fietsen. We zijn met z’n allen verantwoordelijk voor de veiligheid. Gedragsverandering kost geen cent. Misschien spreekt dit daarom nog maar zo weinig mensen aan.