Wat doet de coalitie met de langverwachte CO2-cijfers?

De CO2-berekening van het Planbureau kennen we eigenlijk al, maar hoe reageert de coalitie vandaag? De Kamer wil het kabinet niet té machtig laten worden. En in het CDA blijft het kinderpardon een prangende kwestie.


URGENT: De precieze voorspelling maakt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vandaag bekend. Toch is de conclusie nu al duidelijk: Nederland gaat de door Urgenda geëiste CO2-reductie – 25 procent eind 2020, ten opzichte van 1990 – vrijwel zeker niet halen. Naar verwachting komt de reductie rond de 21 procent uit. De milieuorganisatie liet eerder weten dat ze met een dwangsom wil komen die zo hoog is, dat uitvoering van draconische maatregelen voor de overheid goedkoper is. De vraag is hoe de coalitie nu reageert. Nemen de partijen hun verlies, met een gigantische dwangsom als risico, of zetten ze toch alles op alles om de 25 procent te halen? VVD en CDA neigen naar het eerste, schrijft NRC-redacteur Erik van der Walle vandaag, en D66 en ChristenUnie zouden hun groene kant meer willen tonen.

Urgent II: Hoe kwam het zover? Twee achtereenvolgende kabinetten-Rutte zeiden na de eerste Urgenda-uitspraak in 2015 het vonnis te volgen, maar er gebeurde niets. Geen nieuw klimaatbeleid, geen kolencentrales op slot. Het kabinet bleef maatregelen uitstellen. Ondertussen slaagden buurlanden er wél in om hun uitstoot fors te verminderen. Bijna allemaal maakten zij een keuze die in Nederland niet werd gemaakt: kolen eruit, duurzaam erin.

Urgent III: Het Urgenda-vonnis is niet de enige strijd tussen milieuorganisaties en de staat. Na een oordeel van de Raad van State moet de overheid straks ook afdwingen dat bedrijven hun glas recyclen, schrijft Trouw.

NOOD BREEKT WET: Houdt het kabinet er autocratische ambities op na? Het leek haast zo, als je sommige Kamerleden hoorde tijdens het debat over de ‘verzamelwet Brexit’. De regeringspartijen willen in de onzekere maanden na de Brexit noodmaatregelen kunnen treffen die pas na invoering met de Kamer worden besproken. Het doel is om extreme situaties, zoals onvoorziene verkeerschaos, te voorkomen. Maar Kamerleden voelen zich buitenspel gezet. Renske Leijten (SP) betitelde het plan als “regeren per decreet” en het “uithollen van de grondwet”. Vroeg het kabinet om extra bevoegdheden vooor een jaar, de Kamer vindt een half jaar ruim voldoende. Want, zo klinkt het: wat kan er na die tijd nog onverwachts zijn?

IN DE PROVINCIE: De wolf is in opmars en dat verdeelt natuurliefhebbers en boeren. Dus kwamen de provincies gisteren met een wolvenplan. De provincies trekken samen op: allemaal willen ze het dier indammen met stroomdraad en kuddewaakhonden. En ze willlen schadevergoedingen voor getroffen veehouders. Zo vanzelfsprekend is die eensgezindheid trouwens niet: in andere landen was de wolf al eens splijtzwam in verkiezingscampagnes.

TUSSENPAUZE: Een vernieuwd kinderpardon lijkt sinds de draai van het CDA nabij. Zover is het nog niet voor de uitzetpauze: het voorstel van de ChristenUnie om ‘gewortelde’ kinderen die mogelijk onder zo’n pardon vallen voorlopig niet uit te zetten. D66 is voor, VVD tegen, CDA twijfelt. Een groep CDA-leden voert nu intern de druk op met een resolutie die over twee weken op het partijcongres wordt behandeld. Ze roepen daarin de Kamerfractie op “zich maximaal in te zetten voor het zo spoedig mogelijk staken van het uitzetten van kinderen” die onder het pardon zouden kunnen vallen.

STOLPNIEUWTJES: SP’er Arnout Hoekstra, die in november opstapte als wethouder in Vlaardingen en lijsttrekker wordt bij de Europese verkiezingen, gaat in de tussentijd nog even aan de slag in Den Haag - als fractiemedewerker. En Jan Terlouw wordt voor D66 lijstduwer bij de Europese verkiezingen.

QUOTE VAN DE DAG:

“Emotie in de politiek is dus van alle tijden. Maar wat nieuw is (…) is dat we de laatste tijd getuige zijn van een politisering van de emotie.”

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) houdt een pleidooi voor het politieke midden bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.