Tweede Kamer perkt macht kabinet na Brexit verder in

Nederland-Verenigd Koninkrijk De vorig jaar ingediende ‘Verzamelwet Brexit’ regelt wat er moet gebeuren als de Brexit tot extreme situaties leidt.

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) past onder druk van de Tweede Kamer zijn noodwet om de gevolgen van de Brexit op te vangen verder aan. Hij neemt wijzigingsvoorstellen van CDA en D66 over die de macht van het kabinet inperkt om zonder tussenkomst van het parlement noodmaatregelen te treffen.

Blok deed zijn toezegging donderdag aan het eind van een ruim vier uur durend debat in de Tweede Kamer.

De vorig jaar ingediende ‘Verzamelwet Brexit’ regelt wat er moet gebeuren als de Brexit tot extreme situaties leidt die niet waren voorzien, bijvoorbeeld verkeerschaos of het massaal vastlopen van veetransporten. In zulke gevallen wil de regering snel kunnen handelen zonder toetsing vooraf door de Tweede Kamer; die voelt zich buitenspel gezet. Kamerlid Renske Leijten (SP) had het donderdag over „regeren per decreet” en het „uithollen van de grondwet”.

De VVD verdedigde de noodwet. Volgens Kamerlid Anne Mulder is het toekennen van extra ‘ministeriële bevoegdheden’ helemaal niet ongewoon. Ook bij de Woningwet kan bijvoorbeeld tijdelijk van reguliere procedures worden afgeweken. Mulder: „Dan hoor je toch ook geen kreten over de uitholling van de democratie?”

De wijzigingsvoorstellen van regeringspartijen CDA en D66 houden in dat de Kamer binnen 24 uur op de hoogte wordt gebracht van eventuele noodmaatregelen. Bovendien moet de regering binnen tien weken met een regulier wetsvoorstel komen. Gebeurt dat niet, dan vervalt de noodmaatregel automatisch. Kees Verhoeven (D66) sprak donderdag over het vinden van „een balans tussen de handelskracht van de regering en de controle” door de Kamer.

Wat de regering betreft moet de noodwet tot een jaar na de Britse terugtrekking uit de EU van kracht blijven. De Kamer wil dat die termijn wordt teruggebracht tot een half jaar.

Met twee maanden te gaan tot de afgesproken Brexit-datum (29 maart) kunnen de Britten het maar niet eens worden over de voorwaarden waarop het VK uit de Europese Unie gaat. Men vreest voor een chaotische Brexit als het Verenigd Koninkrijk uittreedt zonder duidelijke afspraken.