Raad van State

Twijfel over straf na verblijf in terreurgebied

De Raad van State is kritisch over het voorstel van het kabinet om opzettelijk verblijf in terroristisch gebied strafbaar te stellen. Het belangrijkste adviesorgaan van de regering twijfelt aan de noodzaak van het voorstel en vindt dat het moet worden heroverwogen. Wie zonder toestemming van het ministerie van Justitie en Veiligheid welbewust verblijft in terreurgebied kan straks maximaal een jaar cel krijgen. Iemand die terugkeert uit een dergelijk gebied kan een gevaar vormen voor de Nederlandse samenleving, meent het kabinet. Het voorstel is donderdag naar de Tweede Kamer gestuurd. (ANP)