Opinie

Piloten en crew – u hoeft die kinderen niet uit te zetten

KLM en Transavia zijn niet verplicht mee te werken aan de uitzetting van kinderpardon-kinderen, schrijft asieladvocaat .

Deze dagen onderhandelen de coalitiefracties druk over de vraag om een uitzetstop voor de 740 kinderpardon-kinderen. Maar al het nieuws dat van de onderhandelingstafel naar buiten druppelt, duidt slechts op een voorlopig moratorium op uitzettingen voor maar een klein deel van de totale groep hier geboren en/of gewortelde kinderen. Bitter, aangezien na de draai van het CDA vorige week een meerderheid in de Tweede Kamer een ruimere toepassing van de Pardonregeling wil en veel van de kinderen voorlopig valse hoop geserveerd lijken te krijgen.

De luchtvaartmaatschappijen die deze uitzettingen uitvoeren – KLM is een door de overheid veelgebruikte maatschappij – beroepen zich ten aanzien van hun dienstbaarheid geregeld op hun veronderstelde ‘vervoersplicht.’ Die zogenaamde plicht is op de kinderpardon-kinderen op geen enkele manier van toepassing. Deze geldt namelijk slechts voor vreemdelingen die ons land via het luchtruim bereikten – aantal: nihil – én die daarnaast binnen zes maanden na aankomst weer uitgezet worden.

Voor alle anderen, en dus zeker ook voor de kinderen over wie nu al maanden in politiek Den Haag gedebatteerd wordt omdat zij ten minste vijf jaar, maar meestal al veel langer in Nederland zijn, geldt juridisch geen enkele vervoersplicht.

Met andere woorden: het meewerken aan uitzettingen door KLM en andere maatschappijen is een keuze. Elke piloot, elke stewardess, elke purser met gewetensnood ten aanzien van een kinderpardon-uitzetting op zijn of haar vlucht, zou dus naar die nood moeten mogen en kunnen handelen. Wettelijk is KLM noch Transavia aan welke uitzetting van kinderpardongezinnen dan ook medewerking verplicht.

Het betreft hier Artikel 4 en 65 lid 1 van de Vreemdelingenwet. Zij zijn namelijk slechts van toepassing op asielzoekers die hier naar toe zijn gebracht en aan de grens zijn geweigerd. Daar gaat het bij deze kinderen niet om, zij zijn immers al jaren hier en soms zelfs in Nederland geboren.

Lees ook: CDA’ers willen dat Buma uitzetstop steunt

Het zou woordvoerders van de luchtvaartmaatschappijen sieren als ze hierover voortaan transparant zijn. Het zou nog wenselijker zijn dat dezelfde luchtvaartmaatschappijen, nu een meerderheid in het parlement wil dat we stoppen met het uit zetten van deze kinderen, een grens trekt, en vanaf nu principieel dienstbaarheid aan staatssecretaris Harbers weigert als het gaat om deze groep. Maak beleid en voorkom mee te moeten werken aan deze uitzettingen.

Tientallen wetenschappers hebben onweerlegbaar inzichtelijk gemaakt hoe zeer deze groep kinderen al beschadigd is en nog meer beschadigd zal raken na uitzetting. Terecht wil een meerderheid van dit parlement dat dit uitzetbeleid stopt. Het is hoog tijd dat onze luchtvaartmaatschappijen ook met nadenken beginnen. In tal van landen gingen concullega’s, zoals Virgin en Qantas, u al voor.

Correctie (1 februari 2019): In een eerdere versie van dit artikel werd verwezen naar 64 lid 1 van de Vreemdelingenwet. Dat had artikelel 65 lid 1 moeten zijn. In het artikel hierboven is dat aangepast.

Reageren

Reageren op dit artikel kan alleen met een abonnement. Heeft u al een abonnement, log dan hieronder in.