EU-regeling

Vaders krijgen recht op tien dagen kraamverlof

Vaders en verzorgers moeten ten minste tien dagen kraamverlof kunnen opnemen als hun partner is bevallen. Ze moeten daarbij ten minste het loon ontvangen dat ze ook tijdens ziekteverlof krijgen. Daarover bereikte het Europees Parlement donderdag een akkoord met de lidstaten. Het Parlement had ingezet op doorbetaling van 80 procent van het loon. De lidstaten wilden zelf de hoogte van de uitkering bepalen. De regeling gaat ook gelden voor partners van hetzelfde geslacht in de landen die hen als partner erkennen. In Nederland is het verlof vorig jaar nog verhoogd van twee naar vijf dagen. Nederland stemde in juni dan ook tegen verruiming. Lidstaten krijgen ongeveer drie jaar de tijd om de nieuwe afspraken om te zetten in wetgeving. Veel landen staan al een betaald partnerverlof van tien dagen toe. (NRC)