Brieven

Brieven

Hoewel de intenties goed zullen zijn, is de brief Mediation vult gat tussen ‘zelf oplossen’ en advocaat zoeken (23/1) wat kort door de bocht. Mevrouw Van Zomeren geeft aan dat de advocatuur met dedain naar de mediationpraktijk zou kijken. Dat beeld herken ik als advocaat/scheidingsmediator niet. Advocaten zijn zich steeds bewuster van het belang van mediation. Niet alleen omdat mediation een prettige, meer toekomstgerichte oplossing kan zijn, maar ook omdat er vaak conflictverhogende en kostbare procedures kunnen worden voorkomen. Feit is wel dat advocaten, beter dan het niet juridisch geschoolde deel van de mediators, zich bewust zijn van de juridische problematiek die bij sommige conflicten een rol spelen. Mediator is nog altijd een onbeschermde titel in Nederland. Iedereen kan een bordje ‘mediator’ op zijn of haar deur spijkeren. Dat is riskant, omdat de in mediation gemaakte afspraken op juridisch juiste wijze moeten worden ingevuld. In mijn echtscheidingspraktijk komen gevallen waar een niet juridisch geschoolde mediator afspraken op papier heeft gezet, waarbij geen (of onvoldoende) rekening is gehouden met de juridische consequenties. Familierecht (in het bijzonder echtscheidingsrecht) is een ingewikkeld rechtsgebied dat snijvlakken heeft met onder andere het fiscaal-, vermogens-, verbintenissen-, internationaal privaat- én procesrecht. Belangrijk dus dat een specialist ernaar kijkt. Dat neemt uiteraard niet weg dat mediation indien mogelijk de prettigste manier is om tot een scheiding te komen. Maar gezien de juridische problematiek bij een echtscheiding is juridische kennis altijd van groot belang. Er is dus geen sprake van dedain uit de advocatuur richting de mediation, maar wel van een gezonde kritische blik. Zoals mevrouw Van Zomeren terecht opmerkt is er zeker meer voor nodig dan alleen de wet om een conflict op te lossen. Het is alleen voor partijen ook van groot belang dat de in mediation gevonden oplossing voor het conflict wél voldoet aan de eisen van de wet. Een advocaatmediator kan daar zeker bij helpen.


advocaat/mediator