Brieven

Brieven

Dit is gebakken lucht

Minister Dekker wil toegang tot de rechter beperken. Hij weigert onder ogen te zien dat problemen zich vaak pas oplossen op het moment dat je met de vuist op tafel slaat en de stap naar de rechter neemt. Die rechter zal lang niet altijd een einduitspraak doen, en soms is het opstellen van een dagvaarding voldoende. Door burgers dit drukmiddel te ontnemen zal de minister hun problemen niet oplossen. Verhalen over zelfredzaamheid en alternatieve geschilbeslechting zijn – excuses dat ik het zeg – verkooppraatjes en wishfull thinking.


Advocaat

Onderscheid mag wel

In zijn pleidooi voor een betere verwelkoming van Antilliaanse landgenoten in Nederland (18/1) merkt John Leerdam op dat „een direct of indirect onderscheid tussen Nederlanders” evident in strijd zou zijn met artikel 1 van de Grondwet. Gelukkig is dat niet waar. Het zou betekenen dat we niet meer mogen denken. Onderscheid kunnen maken is het belangrijkste bestanddeel van nadenken. De Grondwet verbiedt geen onderscheid maar discriminatie en gebiedt gelijke behandeling. Dit lijkt misschien een flauwe schoolmeesterachtige correctie, maar helaas wordt onderscheid maken te vaak verward met discriminatie, niet zozeer als taalfout maar als een denkfout. Onderscheid tussen ‘onderscheid’ en ‘discriminatie’ is urgent, ook al is de oorspronkelijke betekenis van ‘discriminatie’ – om het ingewikkeld te maken – ‘onderscheid’.

Slechte vergelijkingen

Het vergelijken van ‘wreedheden’ in de natuur, zoals het doodgaan van jonge vogeltjes met het fokken van dieren met als enkel doel de vernietiging, omdat er een menselijke wens is naar vlees, gaat buitensporig mank (Genieten van goed vlees is geen misdaad, Brieven 21/1). Net als het gelijkstellen van de liefde die boeren koesteren voor dieren en mensen die een kat als huisdier hebben. Overigens heb ik nergens in het artikel van Derk Walters (Ik zie, ik zie, wat ik eerst niet zag, 12/1) gelezen dat vlees eten een misdaad is. Wel maak ik uit het artikel op dat de wijze waarop er met dieren omgegaan wordt, zodra ze een product zijn of iets produceren wat mensen consumeren vaak leidt tot ongemak; het is lekker, maar het verstand zegt dat het niet in de haak is. Door op deze wijze te reageren maakt de heer Visser zich zelf schuldig aan de door hem zo verafschuwde stemmingmakerij.

Tot tien tellen dan maar

Wat breuken afschaffen? (Onderwijsvernieuwers willen de breuken afschaffen 23/1). Breuken zijn fundamenteler dan hele getallen, en niet zomaar ‘een onderwerp’. Wie getallen wil begrijpen moet met verhoudingen beginnen, niet eindigen. Want 1 is de verhouding tot zichzelf, elk heel getal een opvolger van 1 en elke vermenigvuldiging de verhouding tot een breuk. Zonder verhoudingen is rekenen bodemloos, worden getallen nog betekenislozer dan ze al zijn. Dat helpt dyscalculie in plaats het te bestrijden. Maar goed, we kunnen altijd ook nog delen afschaffen. En aftrekken, ook een verhouding. Tellen we straks alleen nog. Tot tien, niet verder.

Correcties/aanvullingen

Uber

In het artikel Uber stelt strengere eisen aan chauffeurs na reeks verkeersongelukken (22/1, p. 8) staat dat de directeur van Uber Nederland Thijs Edmondts heet. Zijn naam is Thijs Emondts.