Stroomdraad en waakhond moeten de wolf weren

Wolven Veehouders en hobbydierhouders krijgen drie jaar om zich voor te bereiden op de komst van de wolf, staat in een zogenoemd wolvenplan.

Een grijze wolf in Moritzpark, Duitsland, in december 2018.
Een grijze wolf in Moritzpark, Duitsland, in december 2018. Foto Filip Singer / AP

Houders van dieren die door wolven zijn aangevallen, krijgen de komende drie jaar hoe dan ook de schade vergoed. Ook als ze geen maatregelen hebben genomen om de dieren tegen de wolf te beschermen. Dat staat in het zogenoemde wolvenplan dat de provincies donderdag hebben vastgesteld.

De komende drie jaar moeten professionele veehouders én hobbydierhouders worden voorbereid op de komst van de wolf. Zij moeten worden gestimuleerd om maatregelen te nemen, zoals het plaatsen van stroomdraad, de inzet van kuddewaakhonden en het ’s nachts op stal houden van vee.

Lees ook De wolf: nuttig dier of overbodige killer?

De wolf is een Europees beschermde diersoort, waar niet op mag worden gejaagd. Een wolf mag alleen in zeer uitzonderlijke situaties worden afgeschoten. Daartoe rekenen de provincies een wolf die „zonder aanleiding agressief reageert op mensen” als gevolg van „extreme gewenning of hondsdolheid”. Het doden van een wolf is ook „niet uitgesloten”, aldus het wolvenplan, „als een wolf herhaaldelijk goed beschermd vee doodt en steeds manieren vindt om preventieve maatregelen te overwinnen”.

Tien wolven

In de toekomst zou het afschieten van wolven aan de orde kunnen komen, als er een populatie is die ecologisch groot genoeg wordt bevonden. Voor die afweging is „internationale afstemming nodig”, aldus de provincies in het plan. Er zijn vorig jaar in Nederland tien wolven gesignaleerd: zes wijfjes en vier mannetjes.

De provincies hebben dit nieuwe wolvenplan gemaakt nu er sinds 2015 niet alleen steeds vaker „zwervende” wolven worden gesignaleerd, maar ook wolven die hier langere tijd verblijven en wellicht ook jongen krijgen; dit worden territoriale wolven genoemd. Als bekend is welk territorium een wolf heeft, kunnen dierhouders in dat gebied daar rekening mee houden en preventieve maatregelen nemen. Provincies kunnen in dat geval drie jaar ervaring opdoen met preventieve maatregelen, en de bekostiging daarvan. Maar: „Het algemene uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid voor het bekostigen van preventieve maatregelen volledig bij de dierhouder berust”, aldus het plan.