Brieven

Rechtsbijstand (1)

Mediation vult gat tussen ‘zelf oplossen’ en advocaat zoeken

Foto Roos Koole/ANP

Het plan van minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) om de rechtsbijstand te hervormen zorgt voor veel onrust in de juridische wereld – tot stakende advocaten aan toe. De meest gehoorde kritiek: mensen met een lager inkomen hebben straks geen toegang meer tot goede, onafhankelijke rechtshulp. Een belangrijk punt van zorg dat ook door mediators wordt gedeeld. De reflex van partijen die met elkaar in conflict zijn, is in Nederland meestal een gang naar advocaat en rechter. Een keuze voor mediation hoort daar ook bij te zitten, zeker gezien het hoge slagingspercentage waarop de Nederlandse mediationpraktijk kan bogen. Het is daarom kwalijk dat de mogelijk grotere rol die in het nieuwe stelsel voor mediators is weggelegd, met name door advocaten met het nodige dedain wordt bekeken. Advocaten en mediators komen zo onnodig tegenover elkaar te staan. Het Nederlandse rechtsstelsel is aan hervorming toe, en dat verdient een serieus debat. In veel conflicten is meer nodig dan alleen de wet om het conflict op te lossen. Zeker als het om partijen gaat die ook ná een uitspraak nog met elkaar te maken krijgen. Denk aan buren, echtgenoten of zakelijke partners. Meer aandacht voor mediation zal uiteindelijk leiden tot een welkome herijking van onze conflictcultuur. Een gezond rechtsstelsel kent een extra stap tussen het zelf oplossen en het nemen van juridische stappen. Namelijk dat je eerst nog kijkt of je er onder goede begeleiding samen uit kunt komen. In zo’n stelsel is voor advocaat én mediator plek.


voorzitter van de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv)