Reportage

Onderzoek naar top OM heeft moddergevecht veroorzaakt

Openbaar Ministerie Hoofdofficieren van justitie beschuldigen elkaar van leugens en overspel, nadat een commissie integriteitsschendingen heeft onderzocht.

Foto Lex van Lieshout/ANP

Het lopende onafhankelijke onderzoek naar integriteitsschendingen in de top van het Openbaar Ministerie (OM) heeft een ongekend magistratelijk moddergevecht veroorzaakt. Hoofdofficieren van justitie beschuldigen elkaar van leugens en het verzwijgen van overspel met collega’s.

Naar aanleiding van publicaties in NRC heeft het OM in de zomer van 2018 een driekoppige commissie ingesteld onder leiding van de voormalige procureur-generaal bij de Hoge Raad, Jan Watse Fokkens. Die onderzoekt publicaties dat de hoofdofficier van justitie van Rotterdam Marc van Nimwegen jarenlang heeft gelogen over een affectieve relatie die hij heeft met de hoofdofficier van justitie van het functioneel parket Marianne Bloos.

Lees ook Schaamte binnen OM over affaires in eigen kring

De verhouding zou zijn begonnen toen Van Nimwegen nog procureur-generaal was en als HRM-manager onder meer verantwoordelijk was voor de benoeming van Bloos tot hoofdofficier in 2011. Van Nimwegen zou ook zonder aanbesteding opdrachten van het OM hebben gegund aan een softwarebedrijf van zijn zwager en zus. Bloos en Van Nimwegen zijn met buitengewoon verlof gestuurd.

Woedend

De twee hebben inmiddels een concept-rapport gekregen van de commissie Fokkens die de afgelopen maanden een vijftigtal personen heeft gehoord. Ze konden zich in contact stellen met een speciaal meldpunt voor klokkenluiders. Van Nimwegen is woedend over de bevindingen. Hij zegt het slachtoffer te zijn van „oncontroleerbare beweringen, roddels en achterklap”, zo schrijft hij in een brief aan het college van pg’s en de commissie-Fokkens. De Volkskrant heeft het schrijven van Van Nimwegen ingezien.

Veel beschuldigingen aan zijn adres zouden volgens Van Nimwegen onjuist zijn of jarenlang al bekend zijn geweest. Van Nimwegen heeft de afgelopen jaren verscheidene relaties gehad met collega’s. Dat leidde tot klachten van hoofdofficieren van justitie tegenover NRC toen vorig jaar Heleen Rutgers tot hoofdofficier van justitie in Den Bosch werd benoemd en zitting kreeg in de Groepsraad van het OM, het hoogste overlegorgaan. Met Rutgers had Van Nimwegen in 2006 een relatie. Van Nimwegen wordt door collega’s nepotisme en vriendjespolitiek verweten.

Van Nimwegen denkt dat twee van zijn jarenlange collega’s en tot voor kort beste vrienden binnen het Openbaar Ministerie achter de ‘campagne’ tegen hem zitten. Hij is kwaad over de leugens die volgens hem de hoofdofficier van justitie Bart Nieuwenhuizen en de, tot voor kort, hoofdofficier van justitie in Breda, Charles van der Voort, tegenover de commissie-Fokkens hebben verteld. Zij hebben allebei tegen Fokkens gezegd dat de relatie tussen Bloos en Van Nimwegen al in 2011 bekend was. Van Nimwegen beweert pas in 2016 een verhouding te hebben gekregen met Bloos. Volgens hem is er sprake van een heksenjacht.

Verrot

In zijn schrijven beschuldigt Van Nimwegen nu Nieuwenhuizen van overspel met een collega. De Haagse hoofdofficier van justitie zou in 2011 op een werkconferentie de kamer hebben gedeeld met een Haagse advocaat-generaal. Nieuwenhuizen stapt dit voorjaar op bij het OM. Hij wordt raadsheer bij het hof Den Bosch. Hij zegt „naar eer en geweten” te hebben verklaard bij Fokkens. Van der Voort moest in oktober vorig jaar zijn functie van hoofdofficier van justitie neerleggen omdat personeelsleden klaagden over een „verrotte organisatie”.

De publicatie van het rapport-Fokkens is door de opstelling van Bloos en Van Nimwegen al maanden vertraagd. Beide magistraten verzetten zich tegen het gebruik van anonieme bronnen. Ook willen ze niet dat het onderzoeksrapport openbaar wordt gemaakt. Van Nimwegen heeft een klacht ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens omdat de commissie op ontoelaatbare wijze informatie over zijn seksleven zou verzamelen.

Binnen de top van het Openbaar Ministerie wordt met grote schaamte gereageerd op het nu ontstane moddergevecht in de eigen organisatie. „Van Nimwegen is een zielige zieke patiënt”, zegt een hoofdofficier van justitie. Van Nimwegen is volgens collega’s inmiddels door paranoia bevangen. Hij heeft vrijwel alle banden met zijn voormalige collega’s verbroken. Als hij in zijn woning in Breda werknemers van het OM ontvangt, eist hij dat ze de mobiele telefoons in de auto achterlaten. Hij is bang te worden afgeluisterd en vreest dat er stiekem opnames worden gemaakt.

Van Nimwegen wil tegenover NRC niet reageren. Volgens zijn advocaat, een voormalige officier van justitie, vindt hij dat deze krant door de publicaties over deze kwestie hem ‘kapot’ heeft gemaakt. Wanneer het rapport van de commissie-Fokkens verschijnt, is niet bekend. Na uitstel van publicatie in oktober en december waagt de commissie zich niet aan het geven van een nieuwe datum waarop de conclusies bekend worden gemaakt.