Hardere vreemdelingenwet

Salvini ontruimt groot opvangcentrum

Opvang in Castelnuovo di Porto.
Opvang in Castelnuovo di Porto. Foto Vincenzo Pinto/AFP

In een stadje bij Rome is woensdag onverwachts de ontruiming begonnen van een van de grootste opvangcentra voor asielzoekers in Italië, onder een nieuwe, veel hardere vreemdelingenwet die uit de koker komt van minister Salvini van Binnenlandse Zaken, leider van de anti-migratiepartij Lega.

Een groot aantal van de ruim vijfhonderd migranten in het opvangcentrum van Castelnuovo di Porto had bij aankomst in Italië zogeheten ‘humanitaire bescherming’ gekregen, een tussenoplossing voor mensen die geen recht hebben op vluchtelingenstatus maar om uiteenlopende redenen niet kunnen worden teruggestuurd. Deze status blijft twee jaar geldig. Onder de nieuwe wet van eind vorig jaar hebben migranten geen recht meer op opvang als die termijn van twee jaar voorbij is. Salvini wil van geen alternatieve opvangmogelijkheden voor deze groep weten.

De ontruiming leidde tot felle kritiek. Burgemeester Travaglini zei dat hij niet was ingelicht over de ontruiming en wees erop dat veel kinderen les kregen op lokale scholen. Vluchtelingenorganisaties waarschuwen dat veel mensen nu als daklozen op straat zullen komen.

Salvini zei dat wie nog geldige papieren heeft, naar opvangcentra elders wordt overgebracht. „Voor de rest zullen we beginnen met het proces van deportatie.”

In Italië zijn er naar schatting 100.000 mensen die de tweejarige humanitaire bescherming hebben gekregen. Burgemeesters van een aantal grote steden hebben onlangs gezegd dat ze niet zullen meewerken aan de uitvoering van de nieuwe veiligheidswet. (NRC)