De stille krachten die het CDA deden kantelen

De roep om een pensioendeal wordt weer luider. Het CDA maakt een heroriëntatie door. En twee ministers kregen te maken met een kritische Kamer, maar slechts één moet zijn plannen herzien.


OUD ZEER: Het wordt dringen met alle campagnethema’s, nu ook de pensioenen weer vol op de agenda staan. Vakbonden FNV, CNV en VCP gaan weer staken voor een betere pensioenregeling en kondigen een landelijke actiedag aan op 18 maart (twee dagen voor de Provinciale Statenverkiezingen). Ook de pensioenfondsen kloppen aan bij de politiek: ze vrezen door een slecht beurskwartaal de pensioenen te moeten verlagen en roepen kabinet en sociale partners op om hun overleg snel te hervatten. De vraag blijft of een pensioendeal wel écht een einde aan de problemen maakt.

OUDE BEKENDEN: Bij de VVD komt het verzet tegen de partijkoers van de eigen jongeren. “Als we niet uitkijken is het eerder Dijkhoff zelf die een drammer is”, dixit JOVD-voorzitter Splinter Chabot, zaterdag in Trouw. Bij CDA zijn het juist oudgedienden die de richting verleggen. Columnist Tom-Jan Meeus beschrijft de rol van Ernst Hirsch Ballin, Richard van Zwol, Ab Klink en aantredend partijvoorzitter Rutger Ploum in de heroriëntatie van de christen-democraten rond het kinderpardon. Die interne partijpolitiek lijkt belangrijker dan het Europese Gnandi-arrest, dat de partij zelf als hoofdreden noemt.

VRIJ SCHIETEN: Als een zin begint met “ik zeg niet dat ik het wil, maar…”, voel je de proefballon al aankomen. Maar de oproep om na te denken over een nieuwe militaire dienstplicht, vandaag in De Telegraaf, komt niet van de minste: commandant der strijdkrachten Rob Bauer. Zijn zorg: terwijl Defensie nog 5.000 vacatures open heeft staan, wordt de arbeidsmarkt steeds schraler.

DEO VOLENTE: Rumoer onder de advocaten in de zaal, harde taal van de oppositie (“De minister maakt er echt een ongelooflijk zooitje van”, aldus SP’er Michiel van Nispen) en zelfs zorgen bij de coalitiepartijen. Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) had het niet gemakkelijk bij de verdediging van zijn plannen voor de rechtsbijstand. Die verkleinen de rol van pro deo-advocaten en gaan uit van de “juridische zelfredzaamheid” van de burger. Na alle kritiek gaat het debat, ongebruikelijk, volgende week verder. Al maakt dat voor de uitkomst vermoedelijk niet uit: geen van de coalitiepartijen voelt ervoor tegen het plan te stemmen.

MISREKENING: Minister Arie Slob (Onderwijs, CU) moest gisteren wél bakzeil halen. Zijn voorstel voor een aangepaste rekentoets kreeg het te verduren, ook vanuit coalitiepartijen CDA en D66. Daarop liet Slob de Kamer weten dat de toets voor hem geen halszaak is. Helemaal afzien van de test doet hij overigens nog niet. Toetsen blijven immers een populair middel, al heeft hun toename de daling van het onderwijsniveau niet kunnen keren.

Misrekening II: Meer heibel in onderwijsland. Een onderwijscommissie adviseert om de breuken uit het basisschoolpakket te halen en meer aandacht te besteden aan kansrekenen. De bondige samenvatting, op ons onderwijsblog: “Geen breuken meer in groep 7/8, maar alleen nog pizza’s.” De coalitie lijkt wederom niet enthousiast.

GOED GEREGELD: Minder regels, bepleitte de VVD de afgelopen jaren steeds bij verkiezingen. Het AD pakte de cijfers erbij: er komen juist steeds meer regels bíj. Onder de drie kabinetten-Rutte nam het aantal wetten, regelingen en regels met elf procent toe.

QUOTE VAN DE DAG:

Klimaatverandering is waarschijnlijk de grootste uitdaging van deze eeuw. Het kan alleen goed worden aangepakt als de wereld de handen ineenslaat. Alle landen en alle sectoren zullen hun bijdrage moeten leveren.

Premier Rutte twittert vanuit Davos, waar hij zijn buitenlandse klimaatambities heeft teruggevonden.