Onderwijs

Alternatief Slob voor rekentoets haalt het niet

Tweede Kamer De regeringspartijen CDA en D66 hebben zich woensdag in de Kamer verzet tegen het plan van minister Slob voor een andere rekentoets.

Scholieren doen eindexamen in sporthal Dongewijk in Tilburg.
Scholieren doen eindexamen in sporthal Dongewijk in Tilburg. Foto Bas Czerwinski

Minister Slob (Onderwijs, ChristenUnie) is er woensdag niet in geslaagd om de twee regeringspartijen CDA en D66 over te halen om zijn alternatieve plan voor een rekentoets te steunen. Een meerderheid van de Tweede Kamer verzette zich er hardnekkig tegen. Aan het slot van het debat maakte de minister duidelijk dat hij er geen halszaak van wil maken, als een meerderheid van de Kamer zijn verzet handhaaft, zo meldt het ANP.

De verplichte rekentoets die in 2013 werd ingevoerd, was geen succes, omdat leerlingen van het vmbo, havo en vmbo er massaal voor zakten. Sinds vorig jaar telt het cijfer ook niet meer mee voor het eindexamen vwo.

Als tussenstap wil Slob de rekentoets onderdeel van het schoolexamen maken, waarbij leerlingen minstens een 4 moeten halen. Dat cijfer zou dan niet tellen voor het eindexamen maar wel op de eindlijst staan.

De minister wil de rekentoets pas definitief vaarwel zeggen als de vernieuwing van alle schoolvakken helemaal afgerond is. Ontwikkelteams van het vernieuwingsproject curriculum.nu zijn bezig met een schoolcurriculum voor het primair en middelbaar onderwijs. Rekenen zou dan onderdeel kunnen worden van het vak wiskunde.

De minister vreest dat het rekenonderwijs achteruitgaat tot dat nieuwe curriculum er is. Hij wil door middel van de toets de vinger aan de pols houden. Vervolgopleidingen willen graag zien hoe de rekenvaardigheid van de nieuwe studenten ervoor staat. Slob houdt er rekening mee dat de Kamer tegen zijn voorstel gaat stemmen.