Zoon vindt schoolwerk zonde van de tijd

Opgevoed Elke week legt Annemiek Leclaire een lezersvraag voor aan deskundigen. Deze week: Een zoon die het nut van school niet ziet.

Moeder: „Mijn zoon (13) vindt huiswerk zonde van zijn tijd. In wat hij wél wil doen, is hij heel gedreven. Hij besteedt al van jongs af aan iedere vrije minuut aan tekenen, films maken en acteren. Hij speelt in een Nederlandse jeugdserie, en werkt op de set keihard. Maar aardrijkskunde, biologie, Duits, Frans, natuurkunde en wiskunde; het slokt zijns inziens alleen maar kostbare tijd op. Alleen Engels vindt hij nuttig, want hij wil een internationaal acteur worden. En dan zít hij al op een havo met veel aandacht voor creativiteit.

„Vorig jaar hebben we hem geholpen om alles bij te houden, maar dit jaar wilde hij het zelf doen. Hij staat er qua cijfers zorgelijk voor. Een niveau lager doen is geen oplossing; ook dan zal hij zich moeten inspannen voor vakken die hij niet de moeite waard vindt.

„Zeggen dat de weg naar de toneelschool een stuk langer wordt als hij zijn diploma niet haalt, heeft geen effect. Zijn idool Johnny Depp heeft immers ook zijn school niet afgemaakt. Hoe overtuigen we hem zozeer van de waarde van school dat hij toch aan het werk gaat?”

Naam is bij de redactie bekend. Deze rubriek is anoniem, omdat moeilijkheden in de opvoeding gevoelig liggen. Wilt u een dilemma in de opvoeding voorleggen? Stuur uw vraag of reacties naar opgevoed@nrc.nl

Eenzijdige focus maakt kwetsbaar

Stijn Sieckelinck: „Als uw zoon het nut van Engels inziet, moet het ook lukken om hem de waarde van andere vakken te laten zien, die evenzeer nodig zijn om zijn dromen te verwezenlijken. Om als internationaal acteur geloofwaardig te zijn moet hij echt wel iets van de wereld begrijpen. Hoe wil hij in de rol van dokter, scheikundige of advocaat stappen als hij niet snapt wat er in het script staat? Als kindacteur geeft dat niet, als volwassen acteur wel. Hij zal voortdurend worden omringd met mensen die wél een diploma hebben. Dat verzwakt niet alleen zijn concurrentiepositie, het kan ook heel onzeker maken.

„Bovendien moet een acteur ook een wijs ondernemer zijn in een filmwereld die achter de schermen keihard is. Wil hij school opgeven, riskeert hij de rest van zijn leven afhankelijk te zijn van gediplomeerden die aan hem veel geld gaan verdienen. De eenzijdige focus op het creatieve vak maakt hem dus eerder kwetsbaarder dan sterker. Hij is zelf nog te jong om te kunnen inschatten wat op den duur belangrijk is. Hem daar niet bij helpen zou een vorm van verwaarlozing zijn.”

Help het belang van kennis in te zien

Jelle Jolles: „Hoe mooi de drive van uw zoon ook is, een te eenzijdige gerichtheid maakt hem straks hulpeloos en kwetsbaar. Wie breed ontwikkeld is, staat als mens steviger. School kan saai zijn, maar de vaardigheden die kinderen er leren, zijn in het leven onmisbaar.

„Met wiskunde leren we rekenen. De wereld om ons heen bestaat uit getallen. Ook als acteur wil je snel begrijpen wat de rekensom wordt als je zeven procent op je honorarium krijgt. Of hoe je een wisselkoers berekent als je moet optreden aan de andere kant van de wereld. Dat wil je niet aan iemand anders hoeven vragen. Als je filmeffecten wilt snappen, of hoe verlichting werkt, is een basis van natuurkunde heel handig. En ook als geslaagd acteur wil je weten hoe een thermostaat werkt. Biologie is noodzakelijk om te snappen wat er gebeurt als je ziek wordt. Je wilt het verschil kennen tussen een virus en een bacterie.

„Kennis hebben van de wetten van de wereld is voor iedereen belangrijk, ongeacht je vak. Als dertienjarige kun je het belang van die kennis en vaardigheden echt nog niet overzien, het is uw taak hem daarbij te helpen.”

Reageren

Reageren op dit artikel kan alleen met een abonnement. Heeft u al een abonnement, log dan hieronder in.