ChristenUnie en GroenLinks snellen voor de troepen uit

Het broeit in de coalitie rond het kinderpardon. Jesse Klaver maakt de CO2-heffing concreet. En wat gebeurt er met bijstandsgerechtigden en de rechtsbijstand?


UITZETTEN VS. STOPZETTEN: De voorgestelde uitzetstop van de ChristenUnie maakte gisteren van een twistpunt binnen de coalitie ineens een urgente kwestie. CDA en D66 stelden in het weekend al een verruiming van het kinderpardon voor, maar daar had zo maanden overheen kunnen gaan. Er loopt immers een onderzoek naar de lengte van de asielprocedure en de uitkomst daarvan wordt niet voor de zomer verwacht. De ChristenUnie wilde nú een moratorium op alle uitzettingen, maar vooral de VVD ziet dat niet zitten. “Dat verlengt alleen maar de onzekerheid”, zei fractievoorzitter Dijkhoff na het coalitieberaad.

Uitzetten vs. stopzetten II: In het asiel- en immigratiedebat geeft niemand graag toe. Rutte II viel bijna over bed-bad-brood, GroenLinks stapte uit de formatie vanwege opvang in de regio en de ChristenUnie liet pas laat de eis voor een ruimer kinderpardon varen. Het is maar de vraag of de andere partijen dit keer wél overstag gaan. Bovendien is de ChristenUnie nu al behoorlijk gelukkig in dit kabinet - en zij zijn de enige die dat kunnen zeggen.

Uitzetten vs. stopzetten III: Komt er toch een uitzetstop, dan is dat in elk geval te laat voor het gezin Grigoryan (weer een Armeens gezin, net als in de Bethelkerk). De familie werd maandagmiddag op het vliegtuig gezet.

BROEIKASGASTAKS: Er was al een open brief van Lodewijk Asscher, een positief pleidooi van CEO Feike Sijbesma in Buitenhof, zelfs een premier die “geen enkel taboe” wil in het klimaatdebat. En Zweden doet het al. Maar nu is er ook een concreet wetsvoorstel voor: een CO2-heffing, gisteravond gepresenteerd door Jesse Klaver. Vanaf 2020 moeten bedrijven gaan betalen, als het aan GroenLinks ligt. De partij rekent op stemmen van de linkse oppositie, maar ook van de coalitie. Sterker nog, zei Klaver op een partijbijeenkomst in het Haagse Paard van Troje, een kabinet dat geen CO2-heffing accepteert, krijgt voor veel plannen straks geen steun van GroenLinks in de Eerste Kamer.

Broeikasgastaks II: Extra maatregelen lijken hoe dan ook onvermijdelijk. Vrijdag komt het Planbureau voor de Leefomgeving namelijk met een doorberekening van de Urgenda-uitspraak. Bronnen melden aan de NOS dat het waarschijnlijk om een forse extra reductie-eis gaat, bovenop de plannen uit het klimaatakkoord, van liefst 9 megaton. Vrij vertaald: sluit twee kolencentrales en je bent amper halverwege.

RECHTSBIJSTAND: Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) wil de rechtshulp hervormen, maar dan zal hij de Kamer morgen wel moeten overtuigen dat zijn plan meer is dan een simpele bezuiniging. Dekker wil af van de vanzelfsprekendheid dat mensen met juridische problemen door de overheid gefinancierde bijstand krijgen van een advocaat. Niet zo’n gek idee, klinkt het binnen de rechtspraak: wie voor de rechter moet verschijnen, kampt vaak niet alleen met juridische problemen. Maar advocaten vrezen dat de toegang tot juridische hulp wordt “uitgekleed”.

BIJSTANDSRECHT: Wethouders willen minder bemoeienis van het kabinet met de bijstand. Vorige week schreef staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken, VVD) aan de Tweede Kamer dat ze wil dat gemeenten strenger worden tegen bijstandsgerechtigden. Voor het krijgen van bijstand zijn nu een tegenprestatie en een goede taalbeheersing vereist, maar die regels worden vaak niet gehandhaafd. Van Ark dreigt gemeenten daarom te korten op hun bijstandsbudget. “Dit is een gedecentraliseerde taak”, reageert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. “Met kortingen dreigen is flauwekul.”

PARADIJS OP AARDE: Nederland hoort het niet graag, maar onderzoek in opdracht van De Groenen in het Europees Parlement concludeert het opnieuw: Nederland is een belastingparadijs. Multinationals betalen gemiddeld slechts 10 procent belasting.

QUOTE VAN DE DAG:

Het geheel creëert voor Rutte een uitgelezen moment om zich actief tegen het lot van zijn voorgangers te verzetten.

Nederlandse premiers vertrekken meestal roemloos, constateert Tom-Jan Meeus vandaag in zijn column. Weet Rutte hetzelfde lot te vermijden?