Rooms-Katholieke Kerk

Aangifte tegen paus en kerk om seksueel misbruik

Advocaat Jan Boone heeft vrijdag aangifte gedaan tegen de Rooms-Katholieke Kerk, de paus en de bisschoppen in Nederland. Volgens Boone is de Kerk een criminele organisatie die als oogmerk heeft het beletten, dan wel bemoeilijken van de opsporing van seksueel misbruik van minderjarigen.

Boone treedt op namens Theo Bruyns (74). Die zat van zijn 11de tot en met zijn 13de op een seminarie in Helmond, waar hij werd misbruikt. De aangifte is gedaan bij de hoofdofficier van het arrondissementsparket Oost-Nederland in Arnhem.

De Kerk voldoet volgens de aangifte aan alle eisen die worden gesteld aan een criminele organisatie. „Door zich de ‘erfgenamen’ van Jezus en de apostelen te noemen, heeft de RKK zich het recht toegeëigend een totaal eigen positie in te nemen als het gaat om bestraffing van seksueel misbruik dan wel verkrachting, met uitsluiting van het strafrecht”, aldus de aangifte.

Boone wijst er op dat de Kerk door de eeuwen heen een eigen strafrecht heeft gevormd „dat tot oogmerk had te voorkomen dat de burgerlijke rechtspraak van toepassing zou zijn op clerici, die zich schuldig maakten aan misbruik dan wel verkrachting van minderjarigen”.

Boone zegt te verwachten dat de aangifte wordt beoordeeld door niet-katholieken, zodat „de schijn van vooringenomenheid” voorkomen wordt. (NRC)