Nieuwe moeders zijn iets meer gaan bijdragen aan gezinsinkomen

Vrouwen die in 2013 voor het eerst moeder werden, zorgden twee jaar later voor 38 procent van de verdiensten. Acht jaar eerder was dat nog 33 procent.

Foto iStock

Vrouwen die hun eerste kind hebben gekregen, zijn de afgelopen vijftien jaar meer gaan bijdragen aan het inkomen van hun gezin. Dat blijkt dinsdag uit een publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Nieuwe moeders besluiten bovendien minder vaak helemaal te stoppen met werken.

Onderzoekers keken naar vrouwen uit in totaal 64.000 heteroparen die in 2005 of in 2013 hun eerste kind kregen. Ze onderzochten het aandeel van de vrouwen in het gezinsinkomen twee jaar vóór de bevalling, en twee jaar erna. De vrouwen die in 2005 moeder werden, zorgden twee jaar later voor 33 procent van de inkomsten. Bij nieuwe moeders uit 2013 was dat 38 procent. Twee jaar voor ze moeder werden leverden beide groepen vrouwen nog 44 procent van de verdiensten.

Arbeidsparticipatie

Wat verder opviel, is dat het in 2013 iets minder vaak voorkwam dat moeders na de geboorte van hun eerste kind helemaal stopten met werken. Dat gebeurde in 4 procent van de gevallen. In 2005 nam nog 7 procent van de nieuwe moeders ontslag. Hoogopgeleide vrouwen stopten minder vaak met werken nadat ze hun eerste kind hadden gekregen.

Vorige week maakte het CBS al bekend dat het verschil in arbeidsparticipatie tussen mannen en vrouwen afgelopen jaar opnieuw licht is geslonken. Van de mannen werkte 72,5 procent. Bij de vrouwen lag dat percentage 9,6 punt lager. Een jaar eerder was dat verschil nog 0,3 procentpunt hoger. Kanttekening is dat de cijfers alleen gaan over het deel dat betaald werk heeft, niet over het aantal uur dat mensen werken. Mannen maken gemiddeld meer uren, waardoor ze in de praktijk meer geld verdienen.