CDA, D66 tegen rekentoets, want ‘goed toetsen’ helpt niet, ‘goed onderwijs’ wel

De coalitiepartijen CDA en D66 keren zich tegen het alternatieve plan van minister Arie Slob (Onderwijs, ChristenUnie) voor een verplichte rekentoets voor het middelbaar onderwijs. Omdat ook oppositiepartijen kritiek hebben, lijkt de kans van slagen klein.

De verplichte centrale rekentoets werd in 2013 ingevoerd voor het middelbaar onderwijs. Alleen vwo-leerlingen haalden meestal minimaal een vijf voor de toets. Op het vmbo, havo en mbo zakte in het eerste jaar bijna de helft. De toets zou te talig zijn. Door de problemen telde het cijfer niet mee voor het eindexamen. Als tussenstap voor een definitieve oplossing wil Slob de rekentoets onderdeel van het schoolexamen maken, waarbij leerlingen minstens een 4 moeten halen. Dat cijfer zou dan niet meetellen voor het eindexamen maar wel op de eindlijst staan. Komende woensdag debatteert de Kamer over dit plan.

„Ik ben zelf lang wiskundeleraar geweest en ik weet dat dingen niet beter worden van goed toetsen maar van goed onderwijs”, zegt Kamerlid Paul van Meenen (D66). Kamerlid Michel Rog (CDA): „Ze vergeten dat er eerst onderwijs moet worden gegeven, dat helpt, niet de toets.” Beide Kamerleden steunen het voorstel van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren. Deze wil het rekenonderwijs integreren met het wiskundeonderwijs. In de onderbouw van het voortgezet onderwijs zou het rekenen systematisch moeten worden bijgehouden en op het vmbo zou een apart rekenvak moeten worden gegeven. (NRC)

Vraag een leerling niet om een breuk te vermenigvuldigen pagina 10-11