Recensie

Recensie

Meer naar buiten in het nieuwe jaar

Voor wie zich voor 2019 heeft voorgenomen om meer naar buiten te gaan, heeft Staatsbosbeheer de ‘Groene Voornemens Wandelingen’ bedacht. In verschillende natuurgebieden, van het Lauwersmeer tot Braakman-Noord, organiseert de rijksdienst in januari wandelingen. Onder leiding van een gids mogen deelnemers het gebied in. Sommige wandelingen hebben stiltemomenten, andere zijn in volledige stilte. Zo zijn de geluiden van de natuur in volle glorie te horen.

Naar buiten: Groene Voornemens Wandelingen van Staatsbosbeheer. Diverse locaties. staatsbosbeheer.nl