CDA en D66 komen met plan voor versoepeling kinderpardon

Het betekent een omslag van het CDA, dat eerder nog tegen een verruiming van het pardon was.

Staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid (VVD) arriveert op het Binnenhof voor de wekelijkse ministerraad.
Staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid (VVD) arriveert op het Binnenhof voor de wekelijkse ministerraad. Foto Bart Maat/ANP

De regeringspartijen CDA en D66 hebben zaterdag een plan aangeboden aan staatssecretaris Mark Harbers (Asiel, VVD) om de regels voor het kinderpardon te versoepelen. Als dit wordt uitgevoerd zouden meer asielkinderen en hun ouders in aanmerking moeten komen voor een verblijfsvergunning. Dat blijkt uit het document, dat in het bezit is van NRC.

In een reactie aan NOS zegt staatssecretaris Harbers vast willen te houden aan het regeerakkoord, waarin is overeengekomen dat het huidige kinderpardon niet wordt veranderd. Voordat naar alternatieven wordt gekeken, wil Harbers de uitkomsten van het onderzoek van de commissie Van Zwol afwachten. Deze commissie onderzoekt waarom gezinnen soms lange tijd in Nederland blijven, ondanks dat hun asielaanvraag is afgewezen.

Het voorstel betekent vooral een omslag van het CDA, dat eerder nog tegen een verruiming van het kinderpardon was. D66 was al eerder voor een versoepeling van het beleid. De grootste regeringspartij VVD is nog steeds tegenstander, terwijl de achterban van ChristenUnie juist aandringt op verruiming van het pardon. Op Twitter zegt PvdA-voorman Lodewijk Asscher aankomende week om een kameruitspraak te zullen vragen. De oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en SP waren al voor een bredere toepassing. Dat betekent dat er nu een Kamermeerderheid is voor het versoepelen van het beleid.

‘Meewerkcriterium’

CDA en D66 stellen onder andere voor om het ‘meewerkcriterium’ minder strikt toe te passen. Het meewerkcriterium houdt in dat het gezin verplicht is actief mee te werken aan het eigen vertrek. Doen de gezinsleden dit niet, dan maken zij minder kans op een verblijfsvergunning. Het plan stelt dat deze voorwaarde nu nog te streng wordt toegepast. Zo verliest een gezin dat één afspraak bij de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) mist al zijn kans op het pardon. Ook zouden mensen die nog een procedure hebben lopen alvast mee moeten werken aan hun vertrek, terwijl zij nog kans zouden hebben om te blijven.

Andere speerpunten in het voorstel zijn meer personeel voor het IND om de wachttijden te verkorten, voorrang voor asielverzoeken van gezinnen met kinderen en meer geld en mankracht voor DT&V, de instantie die terugkeerbeleid uitvoert. Als DT&V kan helpen perspectief te creëren in het land van herkomst, zouden de gezinnen eerder terugkeren, zo stelt het plan.

Veranderde houding CDA

Vooral de veranderde houding van het CDA is opmerkelijk. Die partij verdedigde de strenge regelgeving, die ook is afgesproken in het regeerakkoord, de afgelopen tijd juist herhaaldelijk. Waarom de partij nu toch een draai maakt, komt volgens CDA-kamerlid Madeleine van Toorenburg, omdat de juridische feiten zijn veranderd. “Er is meer kennis over de schade aan kinderen, er ligt een uitspraak van de rechter die de vraag oproept of van een asielzoeker kan worden verwacht dat hij al aan zijn vertrek werkt, terwijl de rechter nog geen uitspraak heeft gedaan”, zegt ze tegen NRC.

De ChristenUnie is verheugd met de nieuwe voorstander. “De ChristenUnie staat, samen met de PvdA, aan de wieg van het kinderpardon en is dus ook altijd voor verdere verruiming geweest. Daar spanden en spannen we ons voortdurend voor in - tijdens en na de formatie. Dat we daarin vandaag bijval krijgen van het CDA, is goed nieuws,” schrijft kamerlid Joël Voordewind op Twitter.

D66-Kamerlid Maarten Groothuizen licht het voorstel verder toe: “We zien jaar in jaar uit verdrietige gevallen voorbij komen en een asielprocedure die niet goed werkt. Uiteindelijk zijn kinderen daar de dupe van, terwijl zij er juist niets aan kunnen doen. Met deze voorstellen hopen we dat in de toekomst zoveel mogelijk te kunnen voorkomen.”

Lili en Howick

Het nieuwe voorstel borduurt voort op een memo van de advocaat van Lili en Howick, Flip Schüller. De twee kinderen, die geboren zijn in Armenië, dreigden afgelopen najaar te worden uitgezet na tien jaar in Nederland. Ze liepen daarop weg bij hun pleeggezin en raakten vermist. Door de vermissing en de ophef die daaromtrent ontstond mochten Lili en Howick op het laatste moment toch in Nederland blijven.

De partijen Denk, PVV en Forum voor Democratie hebben nog niet gereageerd op het voorstel.