Brieven

Brieven

Illustratie
Illustratie Cyprian Koscielniak

Mooi dat NRC de brief van president Macron aan de Fransen in de elektronische versie van de krant van 14 januari in zijn geheel publiceerde (Franse grieven met uitroeptekens).

Vergelijk deze brief eens met Ruttes recente ‘vaasje’-brief in een door de VVD betaalde advertentie in het AD. Macrons brief is een in prachtige taal geschreven en retorisch knap opgebouwde analyse van de vragen waarmee zijn land en zijn landgenoten op dit moment worstelen. Geen simplisme over een „gaaf” land, maar een goed geordende start van een nationaal debat, in de vorm van tientallen concrete vragen die op het niveau van de ruim 35.000 gemeenten in Frankrijk besproken gaan worden. Dinsdag vond de aftrap plaats, Macron ging in gesprek met honderden burgemeesters uit Normandië. „Ik heb alle tijd”, zei hij en beantwoorde zeven uur lang alle vragen (Macron overweldigt sceptische burgemeesters in debat over gele hesjes, 17/1). Het ontbreken in Frankrijk van een krachtig parlement is waarschijnlijk een van de redenen waarom Macron deze weg kiest. Rutte heeft daarentegen te maken met een sterk parlement, met een waaier aan politieke opvattingen. Hij kan zich daarom beperken tot het – overigens niet onverdienstelijk – managen van diverse coalities, visies tot aanleiding voor oogartsbezoek uitroepen, zo af en toe uit de heup schieten naar oproeikraaiers en concerten van de Toppers bijwonen. Voor een nog steeds half-keizerlijke Franse president ondenkbaar.