Arbeidsmarkt

CBS: verschil in arbeidsparticipatie mannen en vrouwen weer kleiner

Het verschil in het percentage mannen en vrouwen dat een baan heeft, is dit jaar opnieuw geslonken. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zaterdag op basis van nieuwe cijfers. Gemiddeld werkte afgelopen jaar 63,2 procent van de vrouwen en 72,5 procent van de mannen. In 2017 was dit nog respectievelijk 61,9 en 71,5 procent. Het verschil tussen de seksen kwam daarmee op 9,6 procentpunt te liggen: 0,3 procentpunt minder dan een jaar eerder. Het gat tussen mannen en vrouwen slonk daarmee net zoveel als tussen 2016 en 2017. Kanttekening is dat de cijfers gaan over het deel van de 15- tot 75-jarigen dat betaald werk heeft, niet over het aantal uur dat ze werken. Gemiddeld werken vrouwen 26 uur per week en mannen 36 uur, mannen zijn daarmee verhoudingsgewijs vaker economisch zelfstandig. (NRC)