Aangifte tegen paus, bisschoppen en kerk om seksueel misbruik

Rooms-Katholieke Kerk De katholieke kerk is volgens advocaat Jan Boone een criminele organisatie, die de aanpak van seksueel misbruik van kinderen blokkeert.

Paus Franciscus sprak in december 2018 de jaarlijkse kerstboodschap uit voor een menigte op het Sint Pietersplein in Rome. Tegen de paus is in Nederland aangifte gedaan, omdat hij aan het hoofd zou staan van een criminele organisatie.
Paus Franciscus sprak in december 2018 de jaarlijkse kerstboodschap uit voor een menigte op het Sint Pietersplein in Rome. Tegen de paus is in Nederland aangifte gedaan, omdat hij aan het hoofd zou staan van een criminele organisatie. Foto AFP

Advocaat Jan Boone heeft vrijdag aangifte gedaan tegen de Rooms-Katholieke Kerk, de paus en de bisschoppen in Nederland. Volgens Boone is de Kerk een criminele organisatie die als oogmerk heeft het beletten, dan wel bemoeilijken van de opsporing van seksueel misbruik van minderjarigen.

Boone treedt op namens Theo Bruyns (74). Die zat van zijn elfde tot en met zijn dertiende op een seminarie in Helmond, waar hij werd misbruikt. De aangifte is gedaan bij de hoofdofficier van het arrondissementsparket Oost-Nederland in Arnhem.

Lees ook Het verhaal van Theo Bruyns zelf over het misbruik

De Kerk voldoet volgens de aangifte aan alle eisen die worden gesteld aan een criminele organisatie. „Door zich de ‘erfgenamen’ van Jezus en de apostelen te noemen, heeft de RKK zich het recht toegeëigend een totaal eigen positie in te nemen als het gaat om bestraffing van seksueel misbruik dan wel verkrachting, met uitsluiting van het strafrecht”, aldus de aangifte.

Advocaat Boone wijst er op dat de Kerk door de eeuwen heen een eigen strafrecht heeft gevormd „dat tot oogmerk had te voorkomen dat de burgerlijke rechtspraak van toepassing zou zijn op clerici, die zich schuldig maakten aan misbruik dan wel verkrachting van minderjarigen.”

Excommunicatie

Als onderbouwing wordt in de aangifte de in 1962 door de Paus uitgevaardigde ‘Crimen Sollicitationis’ opgevoerd. In dat geheime document wordt aan elke geestelijke op straffe van excommunicatie verboden over seksueel misbruik te spreken, laat staan daarmee naar buiten te treden bij de wereldlijke instanties. Het document legt uit hoe de Kerk strafzaken moet voeren tegen priesters die seksuele zonden van „de ergste soort” hebben begaan. De Crimen Sollicitationis was tot 2001 van kracht, aldus de aangifte.

Lees ook over het aansprakelijk stellen van de Zusters van de Goede Herder

Bruyns, die regelmatig verkracht werd door een pater van het seminarie Christus Koning in Helmond, zegt de „rampzalige, verwoestende werking van het nalaten van adequate maatregelen van de Paus, de RKK Nederland en de Nederlandse bestuurders” te hebben ondervonden. Boone zegt te verwachten dat de aangifte wordt beoordeeld door niet-katholieken zodat „de schijn van vooringenomenheid” voorkomen wordt.