Onderzoek naar misstanden bij binnenlandse adopties

Minister Dekker heeft opdracht gegeven tot nader onderzoek naar binnenlandse adopties tussen 1956 en 1984. Sommige vrouwen werden toen gedwongen hun kind af te staan.

Minister Sander Dekker tijdens een debat in de Tweede Kamer.
Minister Sander Dekker tijdens een debat in de Tweede Kamer. Foto Bart Maat/ANP

De regering laat onderzoek doen naar binnenlandse adopties die plaatsvonden tussen 1956 en 1984. Dat schrijft minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Dekker wil zo beter in beeld krijgen hoe adopties in die periode verliepen, wat er misging en wat de rol was van onder andere ouders, hulpverlening en sociale omgeving. Ook moet er volgens de minister worden “ingegaan op de impact die afstand en adoptie op de betrokkenen hebben gehad”.

Uit verkennend onderzoek uit 2017 van de Radboud Universiteit in Nijmegen bleek namelijk dat in die periode Nederlandse vrouwen soms onvrijwillig hun kind afstonden. Dit gebeurde onder druk of dwang van hun sociale omgeving en hulpverleners, bijvoorbeeld nadat een ongehuwde vrouw zwanger was geraakt. Naar aanleiding van dit onderzoek verzocht Kamerlid Vera Bergkamp (D66) minister Dekker om nader onderzoek, onder meer om “de problematiek van afstandsvaders en de geadopteerden” beter in kaart te brengen.

Behoefte aan erkenning

In de aanloop naar dit besluit voerde de minister overleg met verschillende adoptiebelangengroepen en Fiom, een stichting die naar eigen zeggen “streeft naar keuzevrijheid bij ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen”. Tijdens die overleggen, schrijft Dekker, is gebleken dat afstandsmoeders en -vaders en de door hen afgestane kinderen “behoefte hebben aan erkenning en het creëren van bekendheid voor deze problematiek”.

Dekker hoopt dat zoveel mogelijk betrokkenen mee gaan werken aan het onderzoek, dat door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) uitgevoerd zal worden. Hij zal “in ieder geval een landelijke oproep doen uitgaan” naar zowel ouders als geadopteerde kinderen.

In december kondigde de minister al aan dat een onafhankelijke commissie onderzoek zal doen naar de rol van Nederlandse ambtenaren bij illegale adopties tussen 1967 en 1998 uit Brazilië, Colombia, Indonesië, Sri Lanka en Bangladesh. Eerder werd altijd aangenomen dat Nederland zorgvuldig handelde bij deze illegale adopties. Nieuwe informatie, zo schreef Dekker, “werpt daar echter ander licht op”.

Lees ook dit interview met Amanda Janssen (33), geadopteerd uit Sri Lanka: ‘Ze hebben me verzonnen, puur om een kinderwens te vervullen’