Onderzoek naar gezondheidsschade vuilstort Sint Maarten

De giftige afvalberg midden op het eiland groeit al decennia. Onderzoek van het RIVM moet nu bijdragen aan een oplossing.

De vuilnisbelt op het Sint Maarten. Archiefbeeld.
De vuilnisbelt op het Sint Maarten. Archiefbeeld. Foto Tim van Dijk/ANP

Het Rijksinsituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat de gezondheidsrisico’s onderzoeken van de permanent brandende vuilstort bij Philipsburg, de hoofdstad van Sint Maarten. De afvalberg midden op het eiland groeit al tientallen jaren en de afgelopen jaren ontstaan er steeds vaker grote branden. De hevige rookontwikkeling zorgt voor veel overlast voor omwonenden.

Lees ook: De giftige afvalberg op Sint Maarten blijft maar groeien

De Sint Maartense overheid slaagt er al heel lang niet in de afvalproblematiek op het eiland aan te pakken en heeft de risico’s van het smeulende afval voor de volksgezondheid nooit goed onderzocht. Lokale organisaties deden de afgelopen jaren wel metingen en daaruit blijkt dat bij de branden giftige stoffen vrijkomen als dioxinen en polyaromatische koolwaterstoffen (pak’s) en metalen als kwik en chroom. Langdurige blootstelling hieraan kan leiden tot serieuze gezondheidsproblemen, waaronder kanker.

Monsters nemen met specialistische apparatuur

Een team onderzoekers van het RIVM gaat vanaf maandag in kaart brengen wat de precieze gevolgen voor de volksgezondheid zijn. De Milieu Ongevallen Dienst van het RIVM gaat met specialistische apparatuur metingen doen en monsters nemen voor verder onderzoek. Het RIVM-team blijft in elk geval twee weken op Sint Maarten en mogelijk langer.

Het onderzoek wordt gefinancierd vanuit het door Nederland beschikbaar gestelde geld voor de wederopbouw van Sint Maarten. Het eiland werd in september 2017 getroffen door orkaan Irma, die grote delen van het eiland verwoestte en de afvalberg nog veel groter maakte. De Wereldbank, die toeziet op besteding van het Nederlandse hulpgeld, is met de regering van Sint Maarten ook bezig om te werken aan een langetermijnoplossing voor de vuilstort. Zo moeten de permanente ondergrondse vuren gedoofd worden en er een systeem voor beter afvalmanagement worden opgezet, inclusief recycling.

Dat de Sint Maartense politiek de problemen al lange tijd niet goed aanpakt heeft geleid tot een onderzoek van het Openbaar Ministerie naar wie precies waarvoor verantwoordelijk is op de afvalstort en of er sprake is van schuld of nalatigheid. Justitie sluit het vervolgen van de vuilstortbeheerder of overheidsfunctionarissen niet uit. Een groep inwoners van Sint Maarten is afgelopen jaar ook een rechtszaak tegen het land Sint Maarten begonnen om via de rechter een snelle oplossing voor de problemen af te dwingen.

De vuilstort waar de branden woeden bevindt zich in de hoofdstad