Piet van Loon

Excuses inspectie voor orthopeed

Orthopeed Piet van Loon uit Oosterbeek heeft excuses gekregen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Hij wordt ook financieel gecompenseerd. De inspectie kreeg in 2008 een melding over vermeend disfunctioneren van de arts uit het Arnhemse Rijnstate-ziekenhuis. Hij zou bij patiënten met aandoeningen aan de wervelkolom onnodig complexe operaties hebben uitgevoerd. Dat is echter nooit bewezen. De inspectie geeft in een brief toe meerdere fouten te hebben gemaakt, zoals het dreigen met het indienen van een klacht bij de tuchtrechter en het opstellen van een conceptrapport „zonder gedegen onderzoek”. (NRC)