Basisonderwijs

Lerarentekort neemt verder toe

Het aantal online vacatures op basisscholen is de laatste drie jaar verdriedubbeld. Scholen hebben steeds meer moeite leraren te vinden. Dat schrijven de ministers Van Engelshoven (D66) en Slob (CU) van onderwijs aan de Tweede Kamer. Eenvijfde van de vacatures vorig jaar was na drie maanden nog niet vervuld. Het tekort groeit de komende jaren doordat een kwart van alle leraren 55 jaar of ouder is en dus met pensioen gaat. Over vijf jaar zijn er 4.200 voltijdsleraren te weinig. Het aantal startende pabostudenten stijgt dit schooljaar weer, na een jarenlange daling. In het voortgezet onderwijs is de situatie minder nijpend. (NRC)