Opinie

Schokkend rapport (1)

Frits Abrahams

Het komt niet elke dag voor dat je een onderzoeksrapport tot de laatste letter gefascineerd leest. Het gebeurde mij met het rapport Feesten of beesten dat de Amsterdamse ombudsman Arre Zuurmond deze week presenteerde. Hij laat onverbloemd zien wat er in Amsterdam op allerlei gebieden misgaat.

Zuurmond is een voorbeeldige ombudsman. Hij dompelde zich drie jaar onder in de Amsterdamse binnenstad, ook op de Wallen, sprak met tal van bewoners en overheidsdienaren, observeerde het straatleven nauwkeurig en schrijft er in dit rapport in gewone mensentaal over, zonder sociologisch jargon.

Als ik dit schokkende rapport in mijn eigen taal mag samenvatten: Amsterdam moet op zijn tellen passen, anders gaat de stad naar de verdommenis.

Laat ik beginnen met enkele losse citaten die mij troffen door het verrassende inkijkje dat ze boden.

„Ten aanzien van de vervuiling constateren we dat er in de binnenstad zoveel vuil wordt geproduceerd, dat er bijna niet tegenop te reinigen valt. Vuilnis wordt verkeerd aangeboden en grofvuil wordt ongelimiteerd op straat gegooid. […] Er zijn hotspots waar het illegale dumpen dag in dag uit doorgaat.”

„Maar het gaat ook om het gevoel dat handhavers afwezig zijn of niet optreden, en om horecacontroleurs die slechts op een paar avonden in de week werken, om te weinig taxicontroleurs die wel de vergunde taxi’s controleren, maar niet de bevoegdheid hebben de 1.000 tot 2.000 snorders te controleren.”

„Nu is gebleken dat dagelijks naar schatting zo’n 30.000 tot 40.000 lijntjes cocaïne worden gebruikt in Amsterdam, kunnen we gerust stellen dat de handel in drugs een miljarden business is geworden. De grote Amsterdamse drugsbaronnen zouden naar schatting over honderden miljoenen euro’s beschikken.”

„De grote hoeveelheid zwart geld of crimineel geld vindt via allerlei ingenieuze routes zijn weg naar de bovenwereld. Witwaspraktijken, financiering van vastgoedtransacties en financiering van horecagelegenheden en clubs zijn voorbeelden van dergelijke routes.”

„Daarnaast hoeft niemand lang over straat te lopen om harddrugs aangeboden te krijgen, zij het in codetaal: „Wanna buy some chocolate?

„De georganiseerde criminaliteit vormt (op tactisch-operationeel niveau) een dynamisch geheel dat voortdurend in beweging is. […] De overheid heeft te maken met verkokerde wetgeving en organisaties, prioriteiten die elders liggen. De overheid loopt bovendien regelmatig aan tegen bijvoorbeeld privacywetgeving.”

„Een gewone avond in het Wallengebied doet denken aan een Koningsdag met mooi weer.”

„Een ‘yellow river’ door je straat, vanwege wildplassers of straalbezopen toeristen midden in elke willekeurige nacht, maakt voor bewoners een vijandige omgeving. Permanente drukte, vervuiling en lawaai maakt de binnenstad onleefbaar.”

Daarmee zijn we bij de rol van het massatoerisme beland waarover Zuurmond ook een scherp oordeel heeft. Hij ziet het als een grote bedreiging voor de stad. „Als de stad niet meer leuk is om in te wonen, het aantal bewoners afneemt en de voorzieningen verdwijnen, is de stad haar ziel kwijt. Dan wordt de binnenstad een openluchtmuseum, een angstbeeld voor de meeste Amsterdammers.”

Daarover de volgende keer meer.