Raad voor Cultuur

‘Overheid moet experimentele musicals gaan subsidiëren’

De overheid moet geld vrijmaken om de musical in Nederland artistiek vooruit te helpen. Die aanbeveling doet de Raad voor Cultuur in een rapport dat dinsdag is verschenen. Nederlanders zijn volgens de raad weliswaar massaal in musical geïnteresseerd, maar ongesubsidieerde musicalproducenten kunnen zich nauwelijks risico’s veroorloven, waardoor zij „op safe” spelen. De raad constateert dat „een experimenteerklimaat” ontbreekt. Er is niet, zoals bij andere theatervormen, naast het commerciële aanbod van de vrije markt, een gesubsidieerd circuit om artistieke ontwikkelingen aan te jagen. Rijk, gemeenten en provincies moeten „over de hele linie versterking” bieden, zo luidt het advies. Datzelfde is nodig voor operagezelschappen zoals De Nederlandse Reisopera en Opera Zuid, aldus de raad. (ANP)