Oostvaardersplassen

Minder edelherten afgeschoten

Staatsbosbeheer heeft tot nu toe 134 edelherten afgeschoten in de Oostvaardersplassen. Dat is de helft minder dan de bedoeling was. Daarom wil Staatsbosbeheer de tijden en dagen waarop kan worden geschoten, uitbreiden. Het afschieten van de ongeveer 1.800 edelherten is op 10 december begonnen. In april mogen er nog maar 490 herten in het gebied rondlopen, om zeldzame vogelsoorten in het gebied meer kans te geven en een nieuwe massale sterfte van grote grazers tijdens de wintermaanden te voorkomen. Het afschieten gaat moeizaam omdat de herten op grote afstand blijven en wegrennen als ze een auto zien. (NRC)