Ondermijning Grondwet

Duitse veiligheidsdienst onderzoekt banden AfD

De Duitse binnenlandse veiligheidsdienst gaat uitlatingen van de AfD, de grootste oppositiepartij in de Bondsdag, onder de loep nemen. De dienst, zo heeft de directeur dinsdag bekendgemaakt, wil nagaan of er aanleiding is voor een diepgaander vervolgonderzoek naar eventuele banden met extreem-rechts en pogingen om de grondwet te ondermijnen. Pas bij zo’n vervolgonderzoek zouden afluisteren, inzet van informanten en andere heimelijke methodes kunnen worden gebruikt. Nu beperkt de dienst zich tot een ‘testonderzoek’ naar openbare uitspraken van de AfD en haar leiders. Zij beargumenteert het besluit in een rapport van 450 pagina’s.

Een iets zwaardere vorm van onderzoek zet de dienst in tegen de jongerenorganisatie van de AfD, Junge Alternative, en tegen de rechts-nationalistische groep (De Vleugel genoemd) rond de omstreden voorzitter van de afdeling Thüringen, Björn Höcke. Hier is sprake van een zogeheten ‘Verdachtsfall, met een duidelijker verdenking van contacten met extreem-rechts. De AfD heeft meteen aangekondigd te zullen proberen het besluit via de rechter terug te draaien. Volgens AfD-leider Alexander Gauland heeft de dienst zich niet laten leiden door redelijke argumenten, maar door het maatschappelijke klimaat en politieke druk. (NRC)